Ajax Loading Image

Nizaminin “7 Gözəl”i Şərq ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrindən sayılır. Məhz buna görə də 23 noyabrda Bakıda həmin əsər əsasında möhtəşəm bir moda tədbiri keçirilib.

Nizami’s “7 Beauties” is considered one of the best examples of Eastern literature. This fact led to an exciting fashion event inspired from it on 23 November in Baku.

Tags: