Ajax Loading Image
“Magnum Photos” ilə Tiflis Fotoqrafiya və Multimedia Muzeyinin əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunan ikinci təlimi elan etdiyimizə görə böyük məmnunluq duyuruq! Antuan D’Aqatanın təlimatı ilə baş tutacaq altı günlük proqram 31 Mart – 5 Aprel 2020-ci il tarixində Gürcüstanda, Tiflis Fotoqrafiya və Multimedia Muzeyində təşkil olunacaq.
Bu təlim sizə Tiflisi Antuan D’Aqatanın təlimatı altında araşdırmaq və kollektiv zində nəşr olunması üçün yeni işlər yaratmaq imkanı verəcək.
“Magnum Photos” ilə Tiflis Fotoqrafiya və Multimedia Muzeyi bu təlim üçün təqaüd imkanını maliyyələşdirir və aşağıdakı ölkələrdən olan fotoqrafları təqaüdə müraciət etməyə səsləyir:
 • Ermənistan
 • Azərbaycan
 • Gürcüstan
 • İran
 • Türkiyə
 • Ukrayna
We are delighted to announce the second workshop organised in frames of partnership between Magnum Photos and Tbilisi Photography & Multimedia Museum !  Six-Day workshop mentored by Antoine D’Agata will take place on 31 March – 5 April 2020 in Tbilisi, Georgia at Tbilisi Photography & Multimedia Museum.
The workshop will give an opportunity to explore Tbilisi under the guidance of Antoine d’Agata and make new work for publication in a collective zine.

Magnum Photos and the Tbilisi Photography and Multimedia Museum are proud to sponsor one scholarship for this workshop and are inviting photographers from the following regions to apply:

 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Georgia
 • Iran
 • Turkey
 • Ukraine
Tags: