Ajax Loading Image

Səhər oyandınız və gördünüz ki, dünya tamamilə dəyişib. Bizə xidmət etməli olan robotlar artıq bizə qulaq asmır. Bəzi insanlar bunu artıq təsəvvür edir. Həsən Ağa və Vasif Kərim “Global Influencer Day”də qonaqları bu gözlənilməz sualla qarşılayıblar.

Tags: