Ajax Loading Image

Kurator Lesli Qrey və VarYox təşkilatçılığı ilə CANLI”

14 Oktyabr, 2019, İçəri Şəhər, Kiçik Qalart

Sitara İbrahimbəyli və Vüsal Rəhim tərəfindən təqdim edir. 2 hissəli performans.

Sənət dünyasında həddindən artıq istehlaka,sənətkarların konseptual qayğılarına və işlərinə laqeyd münasibətə diqqət çəkən CANLI performansda, rəssam Sitara İbrahimbəyli və Vüsal Rəhim sərgi açılışlarını boş ictimai hadisələr kimi tənqid etməyə çalışır. Rəssamlar çılğınlıq səviyyəsinə qədər yeyib-içməklə müasir sənət dünyasının tamaşasını mədəniyyət, eqo və zənginliyin imitasiyası kimi təqdim edirlər.

Auditoriya olaraq belə tədbirləri ziyarət etməkdə bizim həqiqi motivasiyamız nədir?

Biz bura sənət üçün gəlmişik, yoxsa yemək və içkilər üçün?

Menyu

Başlanğıc (Qalereyanın 1-ci mərtəbəsi)

Yerli tərzdə Azərbaycan kanapeləri və mövsüm tərəvəzləri

*Azərbaycan şərabı, şirə və su

Əsas Performans (Qalereyanın aşağı mərtəbəsi)

İlk yemək

Nə üçün yeyirik?

İkinci yemək

Nə qədər yeyə bilərik?

Əsas yemək

Nə qədər vaxt yeyə bilərik?

Performansdan sonra desert (Qalereyanın 1-ci mərtəbəsi)

Ənənəvi şirniyyatlar

*Alkoqollu içkilər, şirə və şərab

Presented by Curator Lesley Grey and VarYox

“CANLI”

October 14, 2019, Icheri Sheher, Kicik Qalart

By Sitara Ibrahimbayli and Vusal Rahim. A 2-part performance.

Focusing on over-consumption in the artworld and indifference to the conceptual concerns of artists and their work, the performance CANLI by artists Sitara Ibrahimbayli and Vusal Rahim seeks to have a critical approach to exhibition openings as empty social events. By eating and drinking to the point of insanity, the artists expose the spectacle of the contemporary art world as a pastiche of culture, ego and wealth.

As an audience, what are our true motivations behind attending these events?

Are we here for the art or just the food and drinks?

Menu

Start (1st Floor Gallery)

Locally-inspired Azerbaijani Canapes and Seasonal Crudités

*Azerbaijani Wine, Juice, and Water

Main Performance (-1st Floor Gallery)

First Course

Why are we eating?

Second Course

How much can we eat?

Main Course

For how long can we eat?

Post-performance Dessert (1st Floor Gallery)

Traditional sweets

*Digestives, juice and wine

Tags: