Ajax Loading Image

Bakıda çalışan müasir sənətçi Zərnişan Yusif bakalavr və magistr təhsilini aldığı Azərbaycan Dövlət İncəsənət Akademiyasının məzunudur. Azərbaycan Sənətçilər Birliyinin Gənc Sənətçilər bölməsinin üzvü olan Zərnişan, Bakıdakı Muzey Mərkəzinin təqdim etdiyi gənc istedadlar mükafatı daxil olmaqla,  Azərbaycanda müxtəlif incəsənət mükafatlarının laureatıdır, o, İspaniya, Yunanıstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Çin, Hindistan, Avstriya, Birləşmiş Krallıq, Fransa, Almaniya və Rusiya da daxil olmaqla dünyanın dörd bir tərəfində festivallarda iştirak etmiş və işlərini sərgiləmişdir. Onun işi Avropa paytaxtlarını dolaşmış, 2012-2014 “Bakıya Uç” səyyar sərgisinin bir parçasını təşkil edib. Bakıda Zərnişan 2018-ci ildə Q Qalereyasında sərgilədiyi “Pul, Pul, Pul” sərgisi və 2016-cı ildə ATV Qalereyasında sərgilədiyi “Köhnə Bakı” sərgisi daxil olmaqla iki solo sərgi keçirib. O, həmçinin, Heydər Əliyev Fondu və Yarat Müasir İncəsənət Mərkəzinin müxtəlif layihələrində iştirak edib,  işləri Yaratda baş tutmuş ilk sərgidə – “Önsöz” sərgisində və 2016-cı ildə ARTIM Layihə Məkanında keçirilmiş “Yarım – Həqiqət” sərgisində nümayiş etdirilmişdir. 2019-cu ildə “Köpük Əksi” installyasiyası Venesiya Bienalındakı Azərbaycan Milli Pavilyonu üçün sifariş edilmişdir.

 

Zərnişan heykəltaraşlıq, installyasiya, rəsm və kollaj da daxil olmaqla fərqli üsullarla işləyir. Bakıdakı iki solo sərgisində o, rəsm və arxivləşdirilmiş kağız elementlərini birləşdirən kollaj işləri təqdim etmişdir. “Köhnə Bakı” (2016) sərgisində o, impressionist rəsm fonunda Bakının keçmişinə yuxuyabənzər baxış təklif edən parça, xalça motivləri və krujeva naxışları ilə örtülmüş, üzərinə Azərbaycan milli geyimləri geyinmiş insanların antik fotoları, köhnə kitab vərəqləri və tarixi poçt kartları yerləşdirilmiş, mavi, oxra, qırmızı və yaşıl rəngli kollajlar seriyası yaratmışdır.  Bu iş nostaljik olmaqla yanaşı, eyni zamanda həm də müasirdir, keçmişi indiki dövrə qaytararaq onun azərbaycanlı kimliyində olan davamlı irsini tanıyır. Zərnişan 2018-ci ildə Q Qalereyada nümayiş edilmiş solo “Pul, Pul, Pul” sərgisində də kollajla işləməyə davam etmişdir. Burada o, Azərbaycan pullarını parlaq rənglənmiş düzənliklər üzərinə yerləşdirmişdir, kağız pul rənglənmiş kanvasın içindən çıxır və onun içində yox olur, O, həmçinin, dünyanın fərqli yerlərinə aid valyutadan və Çin valyutası ilə ikonoqrafiyasından istifadə edərək əlavə seriyalar yaratmışdır.

 

2019-cu ildə Venesiya Bienalının Azərbaycan Milli Pavilyonuna olan tövhəsi “Köpük Əksi” işində, Zərnişan sosial media və virtual reallığı insan münasibətləri və icma həyatında aşındırıcı maddə roluna görə tənqid edib. Axıcı installyasiya kompüter çipləri və dövrə konturları ilə bəzədilmiş aydın plastik camdan düzəldilmiş insan fiqurlarından hazırlanmışdır. Fiqurlar avtomatları xatırladan formada bir xətt üzərində sıx bir şəkildə yerləşdirilmiş və öndən baxanda bu xətt üzərində asılmış əksetdirici kürələr ortaya çıxaraq, getdikcə süniləşən qlobal reallığa xas “qrup düşüncəsi” fenomenini və insanların sosial mediada təqdim etdikləri boş həyatları yaşama seçimini önə çıxardır. Bu texnologiyanın gətirdiyi rahatlıqların əslində individuallığı silərək cəmiyyəti dəyişməsinə olan xatırlatma və müasir həyatın bu təsirlərdən olan fərqindəliyin nəticələri geriçevirmə gücündə olduğuna dair xatırlatmadır. Zərnişanın işlərində tarixə və irsə dair diqqətli müşahidələri göstərir ki, mədəniyyətin qorunması üçün keçmiş gələcəyə bələdçi olmalıdır.

Baku-based contemporary artist Zarnishan Yusif was educated at the Azerbaijan State Academy of Fine Art, where she gained both her bachelor’s and master’s degrees. A member of the Young Artists’ section of the Azerbaijan Union of Artists, she has been the recipient of various art prizes in Azerbaijan, including the first place prize for young talent in 2012 from the Museum Center in Baku. She has exhibited her work and participated in festivals all over the world in places such as Spain, Greece, Turkey, Bulgaria, China, India, Austria, the United Kingdom, France, Germany and Russia. Her work was included in the 2012-2014 traveling exhibition ‘Fly to Baku’ of Azerbaijani contemporary art that toured European capitals. In Baku, Zarnishan has held two solo exhibitions including ‘Money, Money, Money’ in 2018 at Q Gallery and ‘Old Baku’ at the ATV Gallery in 2016. She has also participated in various projects for the Heydar Aliyev Foundation and Yarat Contemporary Art Space, where her work was shown in ‘Foreword,’ the first exhibition held by Yarat, and in the 2016 exhibition ‘Half-Truth’ at the ARTIM Project Space. In 2019, her installation ‘Bubble Reflection’ was commissioned for the Azerbaijan National Pavilion at the Venice Biennale.

 

Zarnishan works across various media including sculpture, installation, painting, and collage. In her two solo exhibitions in Baku, she presented collaged works combining painting with archival paper elements. In the exhibition ‘Old Baku’ (2016), she created a series of atmospheric painted collages in shades of blue, ochre, red and green overlaid with patterns of fabric, carpet motifs and lace, inset with antique photographs of people dressed in traditional Azerbaijani clothing, old book pages, and historic postcards, which appear in the impressionistic painted background as a dream-like glimpse of Baku’s past. The work is both nostalgic and contemporary, bringing the past into the present and acknowledging its enduring legacy in Azerbaijani identity. Zarnishan continued to work with collage technique in her 2018 solo exhibition ‘Money, Money, Money’ at Q Gallery, in which she overlaid currency from Azerbaijan over brightly painted fields, the paper money emerging and

disappearing from within the painted canvas; she has also created additional series of works using currency from around the world and a series of currency and iconography from China.

 

In her 2019 contribution to the Azerbaijan National Pavilion at the Venice Biennale ‘Bubble Reflection’, she critiqued social media and virtual reality as corrosive agents in human relationships and community life. The immersive installation was created from clear plexiglass stylized human figures embedded with the outline of computer chips and circuitry. The figures were lined up closely together as automations and when viewed from the front, a series of reflective spheres hung in the middle of the line of figures was revealed, suggesting the pervasive ‘group-think’ so common in the increasingly artificial global reality and people’s preference to lead empty lives presented through social media. It is a reminder that the conveniences of technology are changing society by erasing individuality, and that the awareness of this consequence of contemporary life could help to reverse the effects. Zarnishan’s astute observations of history and heritage in her body of work suggest that the past must inform the future for culture to survive.

Zərnişan Yusif

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: