Ajax Loading Image
İllərdir xaricdə yaşamağına və rus dilində özünü daha yaxşı ifadə edə bilməsinə baxmayaraq, filmlərinin əksəriyyətini Azərbaycanda və azərbaycanca çəkən rejissor İsmayıl Səfərəli ilə söhbət etdik. O, düşünür ki, Azərbaycanla bağlı hekayələri daha dəqiqliqlə çatdıra bilir. Gəlin, Azərbaycanda kino sahəsinin zəif inkişaf etməsi səbəblərinə İsmayıl Səfərəlidən aldığımız müsahibədə nəzər salaq.
Although Ismail Safarali has been living abroad for many years and he can speak and express  himself better in Russian, he has shot majority of his films in Azerbaijan and in Azerbaijani language.  According to Ismail, it is easier to explain Azerbaijani stories by him.  Let’s take a look at Ismail Safarali’s reasons for the poor development of the film industry in Azerbaijan.