Ajax Loading Image
Rəssam, musiqiçi, təşkilatçı və ixtiraçı. Bütün bu peşələri özündə birləşdirən Söhbət Elə kollajı – 2-ci hissə. Ötən aylarda kimlərlə söhbətləşdik, nəzər yetirin 😉
Artist, musician, organizer and inventor. “Söhbət Elə” collage, which combines all these professions – Part 2. Who we have talked to previous months. Take a look 😉