OturOxu

Cin və Travma?

Məqalə rəssam Zöhrab Salamzadənin cinləri təsvir etdiyi tablolar üzərindən travmalarımızı önə çıxarır. Bu tablolardakı cinlər psixoloqun yumşaq divanında keçmişimizə etdiyimiz səyahətlər qədər təhlükəsiz və güvənli görünür. Maraqlıdır? Ətraflı bax