Biz kimik

Bizə həvəskarlar komandası da demək olar. Hamımız incəsənətlə bu və ya digər şəkildə əlaqəliyik. Komandamızda müasir Azərbaycan incəsənətinə yön verən insanlar da var. Hər şeydən danışırıq, məsələlərə geniş aspektdən baxmağa çalışırıq. Köhnə fikirlərə meydan oxuyub yenilərini təklif etməkdə israrlıyıq. Biz plüralizmə inanırıq və düşünürük ki, dünyaya açılmaq üçün proqres yeganə yoldur. Cəmiyyətdəki mövcud problemlərdən xəbərdarıq və istəyimiz bu problemlərin həlli yönündə nəsə etmək, ölkəmizin inkişafına öz töhfəmizi verməkdir. Ona görə də daim ətrafımızdakıları məlumatlandırmağa, onlara özlərini tapmaqda, inkişaflarında dəstək olmağa çalışırıq. Belə ki, dünyanı dəyişmək elə ətrafımızdan başlayır.

Who are we

We could be called a team of enthusiasts. Each one of us comes from artistic background. We can be bold enough to say that our team comprises people, who actually shape the scene of arts in Azerbaijan of modernity. The fields we cover are very diverse, which will provide a 360-degree viewpoint for our platform. We are driven to inform our society, to help it develop and grow with it. In other words, we have a somewhat naïve motivation of making our country a little better. We are determined to challenge the old views and values and even brave enough to offer new ones. We believe in diversity and that progress is only possible by opening yourself to the world and bringing the world a little closer to Azerbaijan. We are very concerned about the problems (for need of a better word) of our society and feel responsible to act. After all, changing the world starts with changing what surrounds us.

Nə edirik

Adımız bir az provokativ səslənsə də, ayrı şeyə fokuslanmışıq. Hədəfimiz mədəniyyət və incəsənət aləmində nə varsa işıqlandırmaqdır. Bu sahədə ölkəmizdə VAR olan trendləri analiz etmək, YOXlar barədə oxucularımızı məlumatlandırmağı düşünürük. VarYox ölkədəki digər media portallarının hələ əl atmadığı işləri reallaşdıracaq. Media orqanlarında (onlayn, çap və TV) Azərbaycan dilində kifayət qədər resursların olmaması incəsənət sahəsində cəmiyyətimizin inkişafının qarşısında dayanan əsas problemlərdən biridir.Vebsaytımızda Azərbaycan incəsənəti və mədəni həyatında baş verən hadisələrin analitik tənqidi ilə yanaşı, sanballı beynəlxalq mediadan tərcümələr də yer alacaq. Eyni zamanda planımızda dünya ədəbiyyatından tərcümələr etmək də var. Və beləliklə dilimizi yeni terminlər, keyfiyyətli materiallarla zənginləşdirərək incəsənətə də xidmət etmiş olacağıq.

What we do

Our goal is to highlight the trends in art, culture and all humanities. Our name might sound provocative in Azerbaijani, but our focus is different. We intend to analyse the existing trends in the country (VAR), and inform our readers about those that are still absent (YOX). VarYox has determined a mission for undertaking the tasks that other media outlets in the country have yet not. It is extremely exciting, yet also challenging, to try to be the first platform to educate people about “other” news. We are planning to have two directions on the website: While we will try to produce thorough analytical reviews of the goings on in Azerbaijan, we will also provide translations from renowned and trusted international media for those, who speak only Azerbaijani. Our plans go as far as translating books in the future. Azerbaijan speaks many languages. While that may be great, it still takes its toll on our mother tongue. The media resources (online, printed and TV) offer any information one might need in Russian or English. But there is still a gaping hole, when it comes to media in Azerbaijani. We want to close that gap a little by offering a quality resource, thus also helping our language to evolve and embrace the new terms it so desperately needs.

Niyə edirik

Biz oxucularımızı müxtəlif xalqların mədəniyyəti, incəsənət nümunələri ilə tanış etmək, dünya mədəniyət və incəsənəti sahəsində baş verənlər haqda məlumatlandırmaqla ürəyində az da olsa, sənət qığılcımı olan gəncləri həvəsləndirmək, bu yolda onlara bələdçi olmaq istəyirik. Hədəflərimizi maarifləndirmə prinsipi ilə həyata keçirəcəyik. Bütün dünyada incəsənət sahəsi yenilənir və inkişaf edir. İstəyirik ki, cəmiyyətimiz bütün bu yeniliklərdən xəbərdar olsun. VarYox-un hədəfi yenilikçi təcrübələrimizi əsas alaraq, müstəqil Azərbaycanın mədəni həyatını müasir dünyaya calaşdırmaqdır.

Why we do

We believe that the local media of Azerbaijan is experiencing a great void. It is a state of shortage, or even absence. The world is an amazing place, and our goal is to make our readers closer to what is happening in arts and culture around the globe. Sharing and informing others provide tools for people to act, to tap into their creativity and give the push they need, to be more proactive. We are guided by the principle of enlightening. It might be quite simple, but also challenging to achieve. The scene of arts is blooming around the world and we would like our society to be up to date. The objective of VarYox is to base on our progressive experiences and to reconnect the cultural life of the independent Azerbaijan to the modern world.

Komandamız