Kimliyimiz adımızda gizlənməyib, əməllərimizdə açıqlanıb, çünki məxfiçiliklə aramız yoxdur. Yaradıcılığın fərqli sahələrinə məxsus adamlarıq, vətəndaşlarıq. Bizi birləşdirən bir dəyər var – incəsənət və mədəniyyətimizi fərqli rakurslardan göstərmək, onu dirçəltmək və inkişaf etdirmək istəyi. Kimimiz rənglərlə çəkirik, kimimiz rəqəmsal aləmdəyik, kimimiz sözlərlə təsvir edirik. Biz keçmişin mədəni və incəsənət nailiyyətlərinin kölgəsində gizlənmək istəmirik, yeni nailiyyət, yeni təşəbbüs, qısası yeni nəfəs axtarırıq. Yaradıcılıq sərhəd tanımadığı üçün ordan-burdan araşdırıb tapdıqlarımızı bölüşür, tərcümə edir, sizə çatdırırıq. Həm göstəri meydanı, həm platforma, həm də ötürücü stansiyayıq.

Əmin ola bilərsiz ki, pis bir şey etmirik. Və əgər işdən evə gec gəliriksə, yaxud uzun müddət sosial şəbəkədə xətdəyiksə, bu o deməkdir ki, işləyirik. Bəli, bəli, işləyirik. Axı 5 rubrika və 34 subrubrikası olan bir saytı məlumat axını ilə davamedici formada təmin etmək hər kəsin işi deyil, elə buna görə də bizdə hər kəs çalışmır və biz də öz növbəmizdə hər nə gəldi etmirik. Əsas budur nə edəcəyimiz dəqiq olsun. Dəqiqdir ki, təkcə internet məkanı ilə kifayətlənməyib, artıq “old school” sayılmaq üzrə olan TV məkanında da at oynatmaq cəhdlərimiz olub və olacaq. Sərgilər və sosial aksiyalar təşkil etmişik, DJlərlə canlı gecələr keçirilib, dağların başında festival düzənlənib. Bu hələ son deyil, əksinə uzun yolun başlanğıcıdır. Xeyriyyə aksiyalarımız, əlbəttə ki, ölkədə keçirilən bütün xeyriyyə tədbirlərindən fərqlənib və fərqlənəcək, maddi tərəfdən deyil, tərkibi baxımından, daşıdığı sosial mesaj baxımından və nəhayət xeyriyyəçilik üsulu baxımından. Necə deyərlər, nəinki düz edirik, həm də yaxşı edirik.

“Biz etməsək, kim edər”, “kim də etməsə, biz edəcəyik”, ”etmək üçün demə, deməmək üçün et” və s. tipli ifadələr bizlik deyil. İşimizi ona görə edirik ki, sadəcə, bunu etmək istəyirik, incəsənət və mədəniyyət sahəsində iş görmək istəyənləri, təşəbbüslə çıxış edənləri də məmnuniyyətlə dinləməyə hazırıq. Niyə etməyimiz tək daxili özünüifadə hissi ilə bağlı deyil, bu icra edilən müqəddəs funksiya kimi bir şeydir. Varlıq və yoxluq arasında duran incəsənət, əslində elə bizim mövcudluğumuzu göstərən bir nüansdır. Sivilizasiyalar müharibə və işğal, qırğın və soyqırımlarla tarixdə qalmır, böyük cəmiyyətlər öz mədəni irsi və incəsənət nümunələri ilə iz qoyurlar. Biz həm iz qoyuruq, həm iz qoyanlara kömək edirik, həm də qoyulmuş izləri göstəririk. Belə.

Giriş
“VarYox” cinsi istismar və təcavüzə qarşı tolerant davranmır. Şirkət işçilərinin, iş ortaqlarının, tərəfdaşlarının və ya işin icrası ilə əlaqəli hər hansı digər nümayəndələrin cinsi istismar və ya təcavüzə məruz qalmasına laqeyd yanaşmır. Müadifəsiz şəxslər, qadınlar və uşaqlar daha çox cinsi istismar və təcavüzə məruz qalma riski altındadır. “VarYox” çalışdığı bütün icmaları hər zaman cinsi istismar və təcavüzdən müdafiə etməyə qərarlıdır. Zəhmət olmasa, icmaya kimlərin daxil olduğu barədə ümumi məlumat üçün açıqlamalara nəzər salın. Strategiya, prosedurlar və mənbələr də daxil olmaqla, “PSEA” (Cinsi istismar və təcavüzdən qorunma) formunun məqsədi bu sənədin və aydın prosedurların əhəmiyyətini müəyyənləşdirməkdir.
Bu strategiya “VarYox”da fəaliyyət göstərən bütün işçiləri, şirkətin ortaqları və tərəfdaşlarını icmaların və maraqlı tərəflərin hər cür cinsi istismar və ya təcavüzdən qorunmasında rolları və vəzifələri barədə məlumatlı olmasını təmin edir. Strategiya qadağan edilmiş davranışlarla bağlı açıqlamaları və məsuliyyətləri aydınlaşdırır, əlaqəli “PSEA” prosedurları isə hesabat və araşdırma proseslərini əks etdirir.

Məsuliyyət haqda bəyanat
“PSEA” formu onun tələblərinə riayət etməli və strategiyanın pozulmasına görə tətbiq oluna biləcək sanksiyaları başa düşməli olan bütün “VarYox” işçiləri, ortaqları və tərəfdaşları üçün tətbiq olunur. Qanun və ya yerli tətbiqetmələrin tələb etdiyi hallarda, “VarYox” bu siyasətdə göstərilən standartları artıra bilər. Bu öhdəlik formu və Davranış Qaydalarını imzalamaqla təsdiqlənəcək. Bu form üzrə təlim bütün VarYox işçiləri, ortaqları və tərəfdaşları üçün məcburidir. Direktor və “VarYox”un bütün işçiləri onun icrasından məsuldurlar. Cinsi istismar və təcavüzə dair istənilən narahatlığı bildirmək “VarYox”un bütün nümayəndələrinin məsuliyyətidir. “VarYox” bütün narahatlıq və şikayətləri ciddiyə alır və bu strategiyanı pozan şikayətlərin hərtərəfli araşdırılmasına başlayacaq, təmin edildiyi kimi intizam və ehtiyac olduğu təqdirdə qanuni tədbirlər görəcək.

“VarYox”un Öhdəlikləri
VarYox bütün insanların həyatlarını cinsi istismar və təcavüzdən uzaq şəkildə yaşamaq hüququna sahib olduğuna inanır və işçilərinin, iş ortaqlarının və ya tərəfdaşlarının benefisiarları və ya icmaları risk altında qoyan istənilən davranışlarına tolerantlıq göstərməyəcək. Bu məqsədlə VarYox göstərilən punktları öhdəlik götürür:
1. Həm xidmət göstərdikləri, həm də təşkilatda çalışanlar və təmsil edənlər üçün etibarlı bir mədəniyyət mühiti yaratmaq.
2. Qoruma Komitəsi vasitəsi ilə şikayət və narahatlıqları vaxtında izləmək və hər şikayətə ciddi yanaşmaq.
3. İşçi heyətini, iş ortaqlarını və tərəfdaşları hansı formada şikayət etmək mövzusunda məlumatlandırmaq.
4. Cinsi istismar və təcavüzə qarşı sıfır tolerantlığın təmin edilməsi.
5. “VarYox” ilə işləyən və xidmətlərdən istifadə edənlərin şikayətlərini bildirmək səlahiyyətində olduqlarını hiss etdirmək və mədəniyyət mühiti yaratmaq.
6. Cinsi istismar və təcavüzün kobud sui-istifadəyə səbəb olduğu və işin dayandırılması və bəlkə də qanuni əməliyyat üçün əsas olduğu barədə işçiləri, iş ortaqlarını və tərəfdaşları maarifləndirmək.
7. Şikayətlərin necə bildiriləcəyi və istintaq proseduru barədə məlumatların verilməsi.
8. Bütün işçilərin, əməkdaşların və tərəfdaşların “PSEA” strategiyasına və prosedurlarına, eləcə də digər bütün əlaqədar təhlükəsizlik siyasətlərinə çıxışının təmin edilməsi.
9. Bütün işçilərə, iş ortaqlarına və tərəfdaşlara “PSEA” haqda təlimlərin verilməsi.


İşçilərin məsuliyyəti
Bütün işçilər, iş ortaqları və tərəfdaşlar hər zaman bu strategiyaya riayət etməlidirlər və cinsi istismar və başqalarına qarşı sui-istifadə şübhələrini bildirməyə borcludurlar. Bütün işçilərdən, əməkdaşlardan və tərəfdaşlardan əlaqəli Davranış Qaydalarını və strategiyanı oxuduğunu və başa düşdüyünü təsdiqləyən sənədləri imzalamaları tələb olunur.

Qoruma Komitəsi
Qoruma Komitəsi 5 üzvdən ibarətdir:
1. Əsas idarəetmədə bir qadın.
3. Üç üzv ölkə proqramının müxtəlif şöbələrindən olacaq.
4. Qısnama, cinsi istismar və ya təcavüz mövzusunda xarici mütəxəssis olan beşinci üzv.
Bütün Qoruma Komitələri komitədə müxtəlifliyin və bərabər cins təmsilçiliyinin olmasını təmin edəcək. Qoruma Komitəsi bütün işçiləri müdafiə, “PSEA” və təcavüz ilə bağlı tədbirlər və prosedurlar barədə məlumatlandırmaq və öyrətməkdən məsul olacaq. Eyni zamanda, “PSEA” da daxil olmaqla, hər hansı qoruma şikayətinin dinlənilməsi və araşdırılması üçün məsuliyyət daşıyırlar. Qoruma Komitələri hesabat və araşdırmalarla yanaşı, bütün qoruma strategiyaları istiqamətində də təlim alacaqlar.
Qooruma Komitəsinə əlavə lazımi dəstəyi göstərə bilməsi üçün xüsusi psixoloji ilk yardım təlimləri keçiriləcək.


Şikayətin məxfiliyi
VarYox istintaqın bütövlüyünü qorumaq və utanc, daha çox ayrı-seçkilik və ya təqib və intiqamın qarşısını almaq üçün cinsi istismar və sui-istifadə iddialarının məxfiliyini qoruyacaq. İstintaq zamanı hər hansı bir işçi tərəfindən əldə edilən məxfi və ya həssas məlumatlar qanunla tələb olunmadığı təqdirdə başqalarına açıqlanmır. Şəxslərin məxfiliyə dair narahatlıqları, onlar tərəfindən verilən məlumatlar mümkün qədər həssaslıqla idarə ediləcək və məlumatlar başqalarına lazımsız olaraq açıqlanmayacaq.
Lakin VarYox tam məxfiliyə zəmanət verə bilməz, çünki təşkilat iddia edilən cinayətkara və potensial şahidlərə müəyyən məlumatlar vermədən effektiv araşdırma apara bilməz. VarYox cinsi istismar, sui-istifadə və təcavüz iddiaları haqqında məlumatları yalnız bu barədə bilməsi lazım olan şəxlərlə paylaşacaq. Cinsi istismar, qısnama və təcavüz şikayətləri ilə əlaqəli qeydlər də eyni əsasda məxfi saxlanılacaq.

Komandamız

Azər Məmmədli

İllüstrator

Vasif Kərim

Dizayner

Şahin Əliyev

Dizayner

Azad Ali

Videoqraf

Dadaş Musayev

Montajçı

Vüsal Rəhim

Rəssam, "Mədəni Niyyət" layihə rəhbəri

Həsən Ağa

VJ/Reportyor

Mətləb Bağırov

Art Koordinator

Lesley Gray

Kreativ Konsultant

Sitara İbrahimbəyli

Təsisçi / Kreativ Direktor

Mələk Bayramlı

Koordinator

Cavid Ağa

Kontent Menecer