Biz kimik?
“Mədəni Niyyət” 2015-ci ildə xeyriyyə platforması kimi mədəni və sosial sahədə müxtəlif istiqamətlərdə layihələr həyata keçirmək məqsədilə, incəsənətin bir sıra sahələri ilə professional şəkildə məşğul olan bir qrup gənc tərəfindən təsis olunmuşdur. Əsas məqsəd xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlarla çoxsaylı istiqamətlərdə işləmək və bütün məhdudiyyətlərin yalnız düşüncədə olduğunu göstərmək, eləcə də cəmiyyətin həyatında kiçik də olsa müsbət dəyişikliklərə səbəb olmaqdır. İncəsənət vasitəsilə bu insanlardakı hələ kəşf olunmamış müxtəlif qabiliyyətlər və bacarıqları aşkar etmək imkanı yaradacağımıza inanırıq.
Nə edirik?
“Mədəni Niyyət” platforması olaraq biz, cəmiyyətin müxtəlif qrupları ilə çoxlu sayda fərqli sahədə birgə layihələr həyata keçiririk. Bunlar, uzunmüddətli və birdəfəlik layihələr olmaqla iki yerə bölünür. Bütün layihələrə qadın və uşaq sığınacaqlarında, psixiatriya xəstəxanasında, onkoloji və narkoloji mərkəzlərdə və digər onlarla məkanlarda həyata keçirilən fəaliyyətlər daxildir. Layihələrimizi genişləndirərək daha çox insanı və sahəni əhatə etmək əsas prioritet məsələlərdən biridir. Bu məqsədi yerinə yetirmək üçün sizin də dəstəyinizlə daha çox insana çata bilərik.
Niyə edirik?
Kiçik addımlarla böyük dəyişikliklərin meydana gələ biləcəyinə inanırıq. Diqqətdən kənar qalmış insanların həyatlarında müəyyən müsbət dəyişikliklər yaratmaq məqsədilə onları maraq dairələrinə uyğun olan sahələrə cəlb edirik. 4 il ərzində əldə etdiyimiz müsbət nəticələr bizi ruhlandırır.
Mədəni Niyyət - PrezentasiyaMədəni Niyyət - Prezentasiya

Who are we?

“Cultural Intent” was founded in 2015 as a charitable platform by a group of young people professionally engaged in various fields of art, in order to implement projects in the cultural and social fields. The main goal of the project is to work with people in need of special care, in many areas, to show that all restrictions exist only in thoughts, and also cause at least small positive changes in society. We believe that through art we will have the opportunity to discover still undiscovered talents and skills in these people.

What are we doing?

As a platform of “Cultural Intent” we carry out numerous joint projects in various fields with different groups of society. These projects are divided into long-term and one-time ones. They include activities carried out in shelters for children and women, a psychiatric clinic, oncology and drug treatment centers and other dozens of places. One of our priorities is to reach even more people and areas through the expansion of our projects. In achieving this goal, we will be able to reach even more people thanks to your support.

Why do we do this?

We believe that big changes can be achieved in small steps. In order to create positive changes in the lives of people who are not paid attention, we attract them to areas of their interest. The positive results we have achieved over the past 4 years inspire us.

Cultural Intent - PresentationCultural Intent - Presentation