Ajax Loading Image

“Mədəni Niyyət”in “Yoga Shahi” ilə birgə həyata keçirilən layihəsi bu dəfə cəmiyyətdən təcrid olunmuş “Uşaq Koloniyası”ndakı uşaqlara kitab ianələri, qraffiti, yoga, musiqi və s. ilə əhatələnmiş tədbirlə onların düşüncələrində müsbət təsir yaradacaq bir günlük “cəmiyyəti” təqdim etdi!

The project of “Cultural Intent” collaborated/together with “Yoga Shahi” is the event which surrounded by book donations, graffiti, yoga, music, etc. presented a one-day “society” to young people in the “Juvenile Detention Center” which are isolated from society!