Ajax Loading Image

Yadınızdadır Narkoloji Dispanser yandı, sonra yenidən bərpa edilib istifadəyə verildi. Hal-hazırda içərisində pasientlərin yaşadığı bina demək olar ki sadəcə dörd divardan ibarət idi. “Mədəni Niyyət” komandası olaraq həmin binaya getdik, baxın orda nə işlər gördük.

If you remember, the Narcology Dispenser was burned down and then recovered for operation. At the moment the building where patients live was just 4 walls. As the Cultural Intent team we went there and here are the work we have done…