Ajax Loading Image

VarYox  mədəniyyət və incəsənət portalının davam etdirdiyi “Mədəni Niyyət” layihəsi çərçivəsində Oktyabr ayında başlatdığımız #qizoxusun hashtagi uğurla davam etməkdədir.

 

Qız oxusun hashtaginin ilk uğuru  Xınalığın Aynurəsi idi. VarYox komandası Aynurə və onun ailəsilə 2018-ci ilin yayında tanış oldu. Aynurə Xınalıqdan ilk ali təhsil alan qızdır.

 

 

Qeyd etmək istərdik ki, oktyabrda başlayan Qız Oxusun kompaniyasından 1250 AZN yığıldı və ikinci semestr üçün də ödəniş olundu, lakin Aynurə üçün gərəkli olan lazımı məbləğ, 7500 azn isə olan İctimai TV-nin dəstəyiylə qarşılanacaq. Bu səbəbdən Qız Oxusun kompaniyası ikinci mərhələdə yığılmış vəsait 1190 azn Mədəni Niyyət platformasının hal hazırda davam edən beşdən çox birdəfəlik və uzunmüddətli layihələrinə (Psixiatriya klinikasının pasienti rəssam İmran Məcidovla aylıq görüşlər, Narkoloji mərkəzdə yoqa dərsləri və asudə vaxtın təşkili, Peşəbook və s.) sərf edilib.

 

Onu da qeyd etmək istərdik ki, Mədəni Niyyətin layihələrinin həyata keçirilməsinə maddiyyat gərəklidir, bu xərclər əsasən transport, materialların alınması və ziyarət etdiyimiz insanların zəruri ehtiyaclarına xərclənir. Təkcə Mart ayı üçün Mədəni Niyyətin uğurlu layihələrindən olan Peşəbook üçün 366 km yol qət edilib, bu da təxmini 732 AZN edir. Əlbəttə onu da qeyd etmək lazımdır ki Mədəni Niyyətin bu işlərində dəstək olan Dünya Bankı qrupunun Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası kimi əməkdaşlıq etdiyi qrumlar var. Peşəbook layihəsi üçün 3 ay ərzində Dünya Bankı 3120 AZN məbləğində maddi dəstək olmuşdu. Layihənin davamlı olması üçün dəstəyə əlbəttə yenə ehtiyac var. Peşəbook layihəsinin məqsədi, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlar Sahil qəsəbəsindən Bakının müxtəlif ərazilərinə gətirilərək peşəkarlardan peşə öyrənilməsini və həyatlarını daha da  yaxşılaşdırmaq üçün ilk addımı atmaqdır.

 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz rəqəmlər önəmlidir, amma ən önəmlisi insanlığa xidmət etmək, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlarla birgə addımlayıb onların həyatına kiçik də olsa toxuna bilməkdir. Hər kəsə Mədəni Niyyət platformasına maddi və mənəvi dəstək göstərilməsinə dəvət edirik.

Successfully continues the #qizoxusun hashtag, which we started in October in the framework of the Cultural Intent project, implemented by VarYox – the portal of culture and art.

 

The first success of this hashtag was Aynura from Khinalug. The VarYox team met her and her family last summer. Aynura is the first girl from the village of Khinalug who is getting a higher education.

 

 

It should be noted that thanks to the Qız Oxusun campaign launched in October last year, 1,250 manat was collected, and the required amount was paid for the second semester. But the amount of 7,500 manat required for Aynura will be paid by the support of the Public Television of Azerbaijan.

 

For this reason 1,190 manats, collected in the second stage of the campaign were spent on ongoing one-time long-term projects (monthly meetings with the patient of the Psychiatric Clinic, artist Imran Majidov, yoga lessons and organization of leisure time at the Narcology Center, Peşəbook, etc.) of the Cultural Intent platform.

 

Also should be noted that funds are needed for the implementation of the Cultural Intent projects. These funds are mainly spent on transportation, the purchase of materials and the needs of the people we visit. Only in March, for the implementation of the Peşəbook, which is one of the successful projects of the Cultural Intent, 366 kilometers of road were covered, for which 732 manat was spent.

 

Of course, it should be noted that there are organizations such as the International Finance Corporation of the International Bank Group that cooperate with the Cultural Intent on these projects. For example, for the Peşəbook project, the World Bank within 3 months provided financial resources in the amount of AZN 3,120. Of course, for the successful continuation of the project further support is needed.

 

 

Peşəbook aims to bring various people in need of special care to different places in Baku from the village of Sahil, giving them the opportunity to take the first steps in learning different professions from professionals, as well as improving their lives.

 

The numbers we mentioned above are very important, but the most important thing is to serve humanity, moreover, walking in unison with people who need special care, try at least a little to change their life for the better. We invite everyone to provide material and moral support to the Cultural Intent platform.