Ajax Loading Image

6 aydan çoxdur ki Narkoloji Dispanser ilə etdiyimiz sıx əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, bu tədbir, bu günə qədər orada gördüyümüz işlərin yekun hesabatı xarakteri daşıyır. Və biz bu tədbirləri incəsənətlə yanaşı, insanları sosial layihələrə cəlb etdiyimiz Mədəni Niyyət rubrikası çərçivəsində edirik!

As a result of our close cooperation with the Narcology Dispensary for more than 6 months, this event is the final report of our work so far. And we do these events as part of the Cultural Intent rubric that attracts people’s attention to social projects as well as the art!