Ajax Loading Image
 

Biz kimik

Kimliyimiz adımızda gizlənməyib, əməllərimizdə açıqlanıb, çünki məxfiçiliklə aramız yoxdur. Yaradıcılığın fərqli sahələrinə məxsus adamlarıq, vətəndaşlarıq. Bizi birləşdirən bir dəyər var - incəsənət və mədəniyyətimizi fərqli rakurslardan göstərmək, onu dirçəltmək və inkişaf etdirmək istəyi. Kimimiz rənglərlə çəkirik, kimimiz rəqəmsal aləmdəyik, kimimiz sözlərlə təsvir edirik. Biz keçmişin mədəni və incəsənət nailiyyətlərinin kölgəsində gizlənmək istəmirik, yeni nailiyyət, yeni təşəbbüs, qısası yeni nəfəs axtarırıq. Yaradıcılıq sərhəd tanımadığı üçün ordan-burdan araşdırıb tapdıqlarımızı bölüşür, tərcümə edir, sizə çatdırırıq. Həm göstəri meydanı, həm platforma, həm də ötürücü stansiyayıq.

Who are we

Our identity is not concealed in our names, but is revealed in our actions, because we do not go undercover. We are people, citizens from different spheres of creativity. There is a value that unites us - the desire to showcase our art and culture from different perspectives, to revive and develop it. Some of us draw in colors, some in the digital world, some in words. We do not want to hide in the shadow of cultural and artistic achievements of the past, we are looking for new achievements, new initiatives and, in short, new breaths. Since creativity does not know the boundaries, we are here to explore and share what we have found, translate and deliver it to you. We are the display area, the platform and the transmitting point at the same time.

Nə edirik

Əmin ola bilərsiz ki, pis bir şey etmirik. Və əgər işdən evə gec gəliriksə, yaxud uzun müddət sosial şəbəkədə xətdəyiksə, bu o deməkdir ki, işləyirik. Bəli, bəli, işləyirik. Axı 10 rubrika və 34 subrubrikası olan bir saytı məlumat axını ilə davamedici formada təmin etmək hər kəsin işi deyil, elə buna görə də bizdə hər kəs çalışmır və biz də öz növbəmizdə hər nə gəldi etmirik. Əsas budur nə edəcəyimiz dəqiq olsun. Dəqiqdir ki, təkcə internet məkanı ilə kifayətlənməyib, artıq “old school” sayılmaq üzrə olan TV məkanında da at oynatmaq cəhdlərimiz olub və olacaq. Sərgilər və sosial aksiyalar təşkil etmişik, DJlərlə canlı gecələr keçirilib, dağların başında festival düzənlənib. Bu hələ son deyil, əksinə uzun yolun başlanğıcıdır. Xeyriyyə aksiyalarımız, əlbəttə ki, ölkədə keçirilən bütün xeyriyyə tədbirlərindən fərqlənib və fərqlənəcək, maddi tərəfdən deyil, tərkibi baxımından, daşıdığı sosial mesaj baxımından və nəhayət xeyriyyəçilik üsulu baxımından. Necə deyərlər, nəinki düz edirik, həm də yaxşı edirik.

What we do

You can be sure is that we are not doing anything wrong. And if we come home late or have been online on social network for a long time, that means we work. Yes, yes, we work. After all, providing a web site with 10 headings and 34 subheadings consistent information flow is not an easy job, so we don't have everybody to work with us, and we don't deal with every type of information in our turn. The key is to be clear about what we do. It is true that there are and will be attempts to play horseback in the TV space, which is not only limited to Internet but is now considered to be ``old school``. We organized exhibitions and social events, held live nights with DJs, organized a festival at the top of the mountains. It is not the end, but only beginning of a long journey. Our charities, of course, are different and they are different from all charity events held in the country, not from the material point of view, but from the point of view of the content, the social message it carries and, ultimately, the methodology. As they say, not only do we do it right, but also we do well.

Niyə edirik

“Biz etməsək, kim edər”, “kim də etməsə, biz edəcəyik”, ”etmək üçün demə, deməmək üçün et” və s. tipli ifadələr bizlik deyil. İşimizi ona görə edirik ki, sadəcə, bunu etmək istəyirik, incəsənət və mədəniyyət sahəsində iş görmək istəyənləri, təşəbbüslə çıxış edənləri də məmnuniyyətlə dinləməyə hazırıq. Niyə etməyimiz tək daxili özünüifadə hissi ilə bağlı deyil, bu icra edilən müqəddəs funksiya kimi bir şeydir. Varlıq və yoxluq arasında duran incəsənət, əslində elə bizim mövcudluğumuzu göstərən bir nüansdır. Sivilizasiyalar müharibə və işğal, qırğın və soyqırımlarla tarixdə qalmır, böyük cəmiyyətlər öz mədəni irsi və incəsənət nümunələri ilə iz qoyurlar. Biz həm iz qoyuruq, həm iz qoyanlara kömək edirik, həm də qoyulmuş izləri göstəririk. Belə.

Why we do

``If not us, who else will do it``, ``Even if nobody else does, we will do it``, ``Don’t do and say, but don’t say and do`` and likewise expressions are not ours. We do our job simply because we want to do it, and we are happy to listen to those who want to work in the arts and culture and those who take the initiative. The reason why we do it is not related to our sense of self-expression only; it is something like a sacred function performed. The art that exists between existence and poverty is, in fact, a nuance that shows us how we exist. Civilizations do not stay in history by wars and occupation, genocide and massacres; large societies have their own cultural heritage and artistic footprints. We also leave our footprints, assist those who leave their footprints show footprints. That is it.

Komandamız