Elnur Hüseynov

Cavidi ölüvaylıqdan, gәrgin işdәn vә mağara hәyatından ayırmaq istәyәn Hәsәn hәr yola әl atır. Tanış olduğu ulduzlarla belә ulduzu barışmayan Cavidlә şәhәr uşağı Hәsәnin elә dә hәyәcanlı olmayan hekayәlәri belәcә başlayır.

Bəs necə çayxanaya düşdük? Şәhәrimizdә çayxana turları belә var. Biz dә yeni öyrәndik: BakuSightseeing.com

Bunlar da xoşunuza gələ bilər