Ajax Loading Image

Əkbər Buludlar bu səfər açıqfikirlilik barəsində danışır. Açıqfikirli olmaq necə bir şeydi? Bizi idarə edən və fikrimizi bağlayan mental iyerarxiyalar hansılardı? Təəccüb və şübhə bizi necə əsl filosof edir? Mentalitet arxeologiyasının növbəti qatı haqqında podkastı dinləyin.

Tags: