Nihad Fəlsəfeh – Səslər (poema)

 Nihad Fəlsəfeh – Səslər (poema)

Nihad Fəlsəfeh

SƏSLƏR

(poema)

 

 

                                                                                    To Kamran, Subhan, Mehman, Firi –

                                                                                    All My friends of misery

 

 

 

1.

 

Adını söylə. Kimsən?

Heç kim. Özüm

 

İçində yaşayan ölüm

əlif, lam, lim, lüm

 

Grateful dead

Öl və muradına yet

 

İts gonna rain

И дождя не будет

 

Ey gül, kül olub gül

The rose is a rose

 

Yuxuma belə girməzdi ki,

Bu cür sayıqlaya bilərəm

 

Uşaqkən, qoca ikən

Sıyıq ye, səbr et

 

Zərləri atır Heraklit,

Mallarme, Talıbzadə

 

Girdə başın içində

Üçbucaq rəqəmlər

 

Kitabı apardı sellər

we lay down and wept

 

Personaj hərlənib-fırlanıb

Sonda Bizə dönəcək

 

Sətirlərim nərdivan

Tut və dırman

 

Qəlbə dərmandır

Söhbətdən tutduğun

 

LO-Fİ Quran

Ля-ля-фа

 

Mimetik üsul

Aldım qüsl

 

Гусли, гусли, go go go

I am Muslim

 

Mama told me I was best

смолоду береги честь

 

murdarlara qoy krest

and punch in their chest

 

saniyələri say

bir, iki… ready to die

 

yum gözlərini, öl, yat, грезь

başlayır your life after death

 

 

 

2.

 

Adın nədi, a bala?

Vermə qabağa-dala

 

Mənim adım Alyoşa

Ayağımda qaloşa

 

Cırt, pırt, zart, part

Bu da oldu avanqard

 

Qoy dünyanı sarsın noise

This is my fucking choise

 

Sözlər olsun darmadağın

Qoy səslənsin mənim ağım

 

Ağım, sarım, bozum, qaram

Durum-burum, daram-baram

 

Sarım, ağım, qaram, bozum

İstərəm sözləri pozum

 

Sonda qalsın tək ağ vərəq

O vərəqdə gül şəkli çəkək

 

Gülü tutub əlində Budda

Həqiqət elə budu da

 

Sözlər olur çilik-çilik

Qəlbdən qəlbə ötürülür bilik

 

Əslində heç bir bilik yox

Buddanın özü bir lomba pox

 

Müftə yeməkdən qarnı şişko

Buddanın budları 108 kilo

 

Camaata satıb yalan:

“Nirvanaya çat, insan, nurlan”

 

Nəyimə lazım nirvana,

Zahidlik ziyandır cana

 

Ay Sidhartha Qautama,

Niyə dönük çıxdın atana?

 

Sarayda var idi şəraitin,

Arvadın, oğlun, pişiyin, itin

 

Əşşi, nə isə… Gözlər məni inqilab,

Bir bakal pivə, ucuzdu pub

 

Gözlər sevimli yar, Baudrillard,

Bir bakal pivə, ucuzdu bar

 

Görəsən Şakyamuni

Edib qadınlara kuni?

 

Sözgəlişi dedim bunu

Kundalini sözü yadıma düşdü

 

 

 

 

 

3.

 

Adını söylə. Kimsən?

Daram Durum, müridi-mərd

 

Muridae, mətnləri gəmirən

Kitabxana siçanı

 

Yuxuda bir gül gördüm

Heç cür oyana bilmədim

 

Hərlənib-fırlanıb bizə döndüm

Buludları pinədim

 

Məst oldum

Göydən axan Kitab ilə

 

Girdə başın içində

əlif, lam, mimlər

 

Daha nələr, nələr…

Müxtəlif rəqəmlər

 

Миллион миллион алых роз

Cent mille milliards de poèmes

 

The Nine Billion Names of God

Onze Minutos

 

Tombeau pour cinq cent mille soldats

Dodici personaggi in cerca d’autore

 

Здесь пишет страх, здесь пишет крик

Daram-durum, tirim-pirim

 

Здесь пишет Scream

Səni oturum itirim

 

Mənə eləmə fors

Oh Anus in Furs

 

Gözümü yumanda (видеть)

Göyüm açılır (ведать)

 

L’histoire de l’oeil

Paralanır göy

 

Uçub düşür Mələk Tovuz

Söyləyir hava proqnozunu

 

Görkəmli diktor

ein großer Dichter

 

Гонится пурга

Bu xoş getmir Demiurqa

 

Sona çatır kasad nəqli

Personaj axtarır Əqli

 

Ey murdar Yaldabaof,

Fuck off!

 

 

 

 

4.

 

Adını söylə. Kimsən?

Nərmin Kamal Abdulla Şaiq

mağaraya qapı qoydum

qapımı açan yox

 

yolunu buz bağlayıb

günəşi Platon oğurlayıb

 

sufinin dünyası darmadağın

we killing Him softly

 

fırlanır zaman təkəri

qılınır iki rəkət namaz

 

dövran edir kainat

dönər də dövran edir

 

dövran içində dövran

run, Forrest, run

 

qoy bir yerdə durum

Sol əlimdə ayran, sağda dürüm

 

Dönər, dürüm, şaurma

Тождество, подобие, сходство

 

əşşi, hamısı bir pox, yox bərəkəti

kitabla yüklənmiş eşşəyin əti

 

Axıtmaq lazımdır qan?

Yoxsa books instead of gun?

 

Lap elə olsun yazıq heyvan

Niyə biz ondan alırıq can?

 

Bəlkə olaq vegetarian

Şellənsin inək, toyuq, баран

 

Canavar ulasın göydə görüb moon

Qol-boyun olsun bizlə meymun

 

Bütün canlılıar yaratsın vəhdət

Delfinlərlə edək söhbət

 

Onlarda güclüdür intellekt

Aramızda yaransın respect

 

Şüurumuz yaratsın şəbəkə

Böyük məna kəsb edir bu şəbədə

 

Bu barədə yazırdı Deleuze

Передо мной стоит тот же вопрос

 

Önümdə ucalır bu sual

Heyvanlar üçün edirəm dua

 

lütfən, çılpaqfən, please

qoy yaşasın eşşəklərimiz

 

 

 

 

 

5.

 

Adını söylə. Kimsən?

İnsansan? Cinsən?

 

Qurbanın olsun toğlu

İsmim Frankenşteyn Tofiq oğlu

 

Mən təpədən dırnağa bir kollaj

Yaradan edib mənlə prikolaj

 

Nə ölü kimi ölü, nə diri kimi diriyəm

Çox güclü və iriyəm

 

Quramayam, fraqmentar

Çox milliyəm və mental

 

Prius kimi hibridəm

Freydin dediyi İDəm

 

Nitsşenin dediyi – Üst İnsan

Bıçaq vursan çıxmaz qan

 

Gecə gəzirəm küçələri

Aman! Görürəm nələri…

 

Məndən də betərləri varmış

Onlar yolunu azmış

 

Mırtlaşsa da mənlə Yaradan

Hep Onu çağırıram ucadan

 

Amma bu gecə məxluqları

Sevir üzdəniraqları

 

Sevir ucuz kayfı, sevir patını

Yad eyləmir Koroğlunun atını

 

Yad eyləmir şanlı keçmişi

İbrətlərə deyir “əşşi…”

 

Avaralanır veyil-veyil,

Avaralanmaq dvijenya deyil

 

Dvijenya deyil kiməsə gəlmək atış

Dvijenya deyil narkosatış

 

Bir kitab açıb oxuyun,

Sevgi nədir – onu duyun

 

Dərs oxuyun, alın təhsil

Fəxr etsin sizlə nəsil

 

Bir işdən tutub olun peşəkar,

Gəzməyin boş-bekar

 

Boş baş – qurdların yemi

Bunu deyir Frankenşteyn əmi

 

Kollaj olsam da sizdən diriyəm

Zəkalı və milliyəm

 

 

 

 

6.

 

Adın nədir, ay xanım?

Səni görcək donur qanım

 

Mənim adım Aliyə

Soruşma necə? Niyə?

 

Qəlbimdə var oyuq

Ora sızır qaranlıq və soyuq

 

Dünyanın kini-küdurəti

Qaxac olur qadının əti

 

Qadının saçları dönür külə

O külü sovurur külək

 

Qadın itirir zərifliyi

Uçub gedir qadının iyi

 

Scent of a woman

Aman, ay aman

 

Qadının bənizi solur

Həyatı puç olur

 

Vəhşi kişilər içində

Qadın sanki ağ qarğa

 

Və mübarizə aparsın deyə

Qadın çevrilir başqa məxluqa

 

Məsələn, olub əvvəl Aliyə

İndi olur Alien

 

Alien yəni Чужой

Qaragöz boy boy boy

 

Alien yəni Özgə

Beləsindən özünü gözlə

 

Alien sənə bişirməz dolma

Alien deməz min dalıma

 

Alien yumaz şalvarını

Heç sevməz piyli qarını

 

Səni yataqda etməz təmin

Bundan əmin ol, əmin

 

Sənə doğmaz nə qız, nə oğul

Aldatmaz onu heç bir nağıl

 

Ay zavallı, ay bədbəxt

Alien-in məskəni deyildir mətbəx

 

Məskəni kosmosdur, kosmos

Orada özünə o gəzir bir dost

 

Orada özünə o gəzir aşna

Ну как, тебе страшно?

 

 

7.

 

Adını söylə. Kimsən?

Qaş qardaşın Vaqif

 

Ya da ki, qoy olsun Olson

Archaeologist of morning

 

Мы с тобой одной брови

Я и ты, Каспар Хаузер

 

Bir də denən kimsən?

Call me İsmael

 

Kəsişməyən iki paralel

Dövran edən karusel

 

Call me Babiabi, бобэоби

Uncle Toby

 

Löppədodaq, löşdodaq

Мыслящий бессмертный рот

 

Babil qülləsi, duz təpəsi

Beyinə oxşayan qoz ləpəsi

 

Call me final

Cavabsız sual

 

Sirləri bilən abdal

Del və dal

 

Call me yolun azmış bir kəs

Sözü bitmiş səs

 

Quşsuz qəfəs

Orijinalı olmayan əks

 

Call me cünun

Heç-heçə bitmiş oyun

 

Edam gözləyən boyun

Forma axtaran məzmun

 

Call me həftəbecər

Müəllifi əsir edən əsər

 

Açılmayan səhər

Darmadağın şəhər

 

Call me quru qurama

Mətn toxuyan barama

 

Oxşamıram adama

Varlığım yamaq-yamaq

 

Call me qoşa atılmış zər

Dövran edən dönər

 

Örtülü gözlər

Və daha nələr, nələr…

 

 

 

8.

 

Adını söylə. Kimsən?

Rasim Miras Samir Misra

 

Yeyib içən yazıb qusan

литературоед

 

Dönər, dürüm, şaurma

Mətnim xalis qurama

 

Şaurma, dürüm, dönər

Yazdım gözəl sətirlər

 

Dönər, şaurma, dürüm

Mən balığam, mətn kürüm

 

Şor, pendir, lavaş

Məni oxu da, qardaş

 

Şor, lavaş, pendir

Google-dan məni endir

 

Pendir, lavaş, şor

Axı zor yazıram, zor

 

Bal, süd, yumurta

Oxu məni, get çorta

 

Yumurta, süd, bal

Əsl şeir, təmiz mal

 

Yumurta, bal, süd

Burda qoyuram bir düüüd

 

Ət, balıq, kəllə

Kitabımı əllə

 

Kəllə, balıq, ət

Yüksək səviyyəli sənət

 

Ət, kəllə, balıq

Sətirlərim dombalıb

 

Yağ, süzmə, qatıq

Başqa söz yox artıq

 

Qatıq, süzmə, yağ

Sətirlərim incə bağ

 

Yağ, qatıq, süzmə

Fikir verin sözümə

 

Pivə, çaxır, araq

Çox fraqmentar və calaq

 

Araq, çaxır, pivə

Nə gözəldir bu şivə

 

Pivə, araq, çaxır

Göydən üç kitab axır

 

 

 

 

9.

 

Adını söylə. Kimsən?

Səni sevən birisi

 

Saçından düşməsin bircə tel

One man’s fun is another’s hell

 

Pulum, malım oldu sənə yem

Love Is A Losing Game

 

Qurban sənə pulum min-min

You are the dancing queen

 

Fəqət sənə olamadım tay

Don’t you cry tonight

 

Sən günəşsən, mən bulud

You know I’m no good

 

Urəyim qan axıdır, qan

Did you just want to have fun?

 

Eşqim ucadan uca bir pik,

Eləmi? Don’t speak, Don’t speak

 

Qəlbim oldun qəlbimə tapıb yol

You’re My Heart, You’re My Soul

 

Mən səndən necə doyum?

Nothing compares to you

 

Mən balığam, sən də göl

Qoydun məni susuz, Barbie Girl

 

Səndə görmürəm heç bir eybi

you’ll always be my baby

 

Əzablıdır bu duyğu

Since I’ve Been Lovin’ You

 

Eşq insanı edir dəli,

When you believe

 

Artıq çox gecdir, gec

I’m Deranged

 

Qabaqda tənhalıq, sonsuz yol

Without you, I’m nothing at all

 

Əzalarınızı bağlayar buz

If you try walking in my shoes

 

Yarım deyir, eşq dənizində boğul, it

The Ground Beneath Her Feet

 

Eşq müqəddəsdir, eşq oddur, alov

Love is a temple, love the higher law

 

Əlvida! Qabaqda gözləyir məni gor

Knock, knock, knockin’ on heaven’s door

 

 

 

10.

 

Göylərdən bir səs: Kimsən?

Cin atına minmiş Nihad

 

Şüurum verib çat

Başıma təpib at

 

Şeydi…zaddı…

At muraddı

 

Tarap-turup

Изысканный труп

 

Deyəsən, dəli olub getdim

burulğanda batdım

 

Aman Tanrım, yenə açılır göylər

Oradan bir səs böylə söylər:

 

Qorxma, yekə oğlansan, Nihad

Mən vermişəm sənə istedad

 

Чтоб признал тебя Высший Свет

Dont be afraid, dua et

 

Hər dəfə gələrək vəcdə

Tək Mənə tapın, et səcdə

 

Yuxuya gedərək hər dəfə

Özünü tut Mən tərəfə

 

Çox danışmağın yoxdur yeri

В общем, getdim, sən də yeri

 

Sonda fikir ver bu dediyimə

Goy işləsin iliyinə

 

Аз есмь Великий, Мудрый Бог

Mən sənə dost, sənə dost Ghost Dog

 

Sənə dost Məşədibaba, yaxçı oğlan

Pərvanə kimi odlanan, yanan

 

Bir dostun da var, Nihad

Notorious B.I.G., твой брат

 

Sən kimi o da yetim

Həyatı çətin idi, çətin

 

Yazırdı həcv, atırdı diss

И что? Axırı oldu pis?

 

Yox, Nihad, yox, saxla yadında,

Repeat et hər yatanda:

 

Swing, groove, flow, drive –

И ты войдешь в рай

 

Söz yolunda can qoyan şair

Uçur on the air

Salam, biz VarYoxuq. Bizi birləşdirən bir dəyər var – incəsənət və mədəniyyətimizi fərqli rakurslardan göstərmək və inkişaf etdirmək istəyi. Biz keçmişin mədəni və incəsənət nailiyyətlərinin kölgəsində gizlənmək istəmirik, yeni uğur, yeni təşəbbüs, qısası yeni nəfəs axtarırıq.

Fəaliyyətimizin ilk 2 ilində müxtəlif şirkət və təşkilatlardan maddi dəstək alsaq da, son 1 ildir ki, özümüz özümüzü kommersial layihələrlə maliyyələşdiririk. Təəssüf ki, bu imkanlar həmişə əlçatan deyil və artıq siz sadiq izləyicilərimizə üzümüzü tutmaq məcburiyyətindəyik. İndiki məkanımız bizim üçün sadəcə iş yeri deyil. Bura həm müxtəlif tədbirlərimizi, canlı yayımlarımızı etdiyimiz studiyadır, həm də bir araya toplanmaq, müxtəlif ideyalar arasında breynstorminq etmək və nəticədə keyfiyyətli, faydalı işlər görmək üçün komandamızı birləşdirən yaradıcı məkandır. Hal-hazırda məkan xərcləri və bu kimi məsələlər üçün dəstəyinizə ehtiyacımız var. İtirsək, artıq əvvəlki kontentlər bizdən asılı olmadan zamanla ləngiyəcək və bəlkə də davam edə bilməyəcək. İnanırıq ki, siz də bizim kimi bunu istəməzsiniz. Ona görə də bizə dəstək olmaqdan çəkinməyin.

Bunlar da xoşunuza gələ bilər

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir