Ajax Loading Image

FAZA

 

FAZA, sənətçilər tərəfindən sənətçilər üçün yaradılmış müvəqqəti, özünü inkişaf etdirən muxtar məkandır.
Burada FAZA’da biz reallığ barədə düşünürük və Azadlıq, Qarşılıqlı Hörmət və Sevgi üzərində öz reallığımızı qururuq.

 

ISOLATION:

 

FÄZA Space BARZA Art Bureau ilə birlikdə sizi “İzolyasiya” adlı sərgisinin açılışına dəvət edir. Bu sərgi adı, cinsi və yaşı açıqlanmayan sənətçinin sosial şəbəkələrə çıxmadan və olduğu yeri tərk etmədən 10 günlük rezidensiyasidir. Layihə sənətçinin şəxsiyyəti və onun yaradıcılığı arasındakı xətləri silir. Beləliklə, bu sənətçinin işini gördükdə, siz daha dəqiq bir təəssürat əldə edə biləcəksiniz.

 

11 iyun @ 19:30

 

Məkan – 28a, İnşaatçılar prospekti, (Rəssamlar Evinin həyətində, “Olimp” in arxasında)

 

Giriş: sərbəstdir

 

Dəstək: Ganja Sharab, Hillside

FAZA

 

FAZA is temporary, self-emerging autonomous space made for artists by artists.
Here at FAZA we are speculating on reality, and building our own, based on Freedom, Mutual Respect and Love.

 

ISOLATION:

 

FÄZA Space together with BARZA Art Bureau invites you to the opening of “Isolation” exhibition. This is the 10-day residence of the artist without access to social networks and without leaving the space, whose name, gender and age we do not announce. The project blurs the line between personality and creativity, exposing your perception of work.

 

June 11 @ 7:30 p.m.

 

Location – Inshaatchilar Ave. 28A (yard of the House of Artists, behind the “Olymp”)

 

Free admission

 

Support: Ganja Sharab, Hillside

FAZA

 

FAZA – это временное, саморазвивающееся автономное пространство, созданное художниками для художников.

Здесь, в FAZA, мы размышляем о реальности и строим свою собственную, основанную на свободе, взаимном уважении и любви.

 

ISOLATION:

 

FÄZA Space совместно с BARZA Art Bureau приглашают вас на открытие выставки «Изоляция». Это 10-ти дневная резиденция художника без доступа к соц.сетям и без покидания пространства, чье имя, пол и возраст мы не оглашаем. Проект стирает грань между личностью и творчеством, оголяя ваше восприятие от работы.

 

11 июня @19:30

 

Локация – пр.Иншаатчылар 28а, (двор дома художников, за «Олимпом»)

 

Вход: свободный

 

Поддержка: Ganja Sharab, Hillside

FAZA: ISOLATION

11 İYUN | 19:30

28a, İnşaatçılar prospekti, (Rəssamlar Evinin həyətində, “Olimp” in arxasında)

Tags: