Ajax Loading Image

Dağların arxasında: Cənubi Qafqazda Foto, I hissə.

 

Tbilisi Foto və Multimedia Muzeyinin başladığı layihə Cənubi Qafqaz bölgəsində çalışan rəssamları bir sərgi məkanında bir araya gətirir.

 

Sərgi müxtəlif janrlarda – sənədli və fotojurnalistikadan tutmuş müasir incəsənət və foto arasında duran sənət layihələrinə qədər 20-dən çox layihəni birləşdirir. Multimedia, video və film layihələri də nümayişin bir hissəsi olacaq.

 

Sərgi Cənubi Qafqazdakı İsveçrə Əməkdaşlıq Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilən Təhsil və İnnovasiya üçün Cənubi Qafqazda Foto Məkan layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.

 

Layihə, Qafqaz bölgəsində çalışan,  problemli mövzuları işıqlandıran müəlliflər arasında dialoqa təkan vermək niyyətindədir. Müəlliflərin toxunduğu əsas mövzulara müasir cəmiyyət və dəyişən ənənəvi dəyərlər, qadın hüquqları və maskulinlik; müasir münaqişələr və immiqrasiya; cəmiyyət tərəfindən rədd edilən və kənarlaşdırılan azlıqlar və s. daxildir. Bu bölgənin fərqli və qısa mənzərəsini yaratmaq cəhdidir.

 

Sərginin kuratoru müstəqil Belarus kuratoru Anna Şapkovadır.

 

Azərbaycanlı iştirakçıların siyahısı:

 

 • RƏNA ƏFƏNDİ
 • SİTARA İBRAHİMOVA
 • İLKİN HÜSEYNOV
 • LEYLİ QAFAROVA
 • ZAMİR SÜLEYMANOV
 • AQİL ABDULLAYEV
 • EHTİRAM CƏBİ
 • ELTURAN MƏMMƏDOV

Across the Mountains: The South Caucasus Photography, Part I. 

 

The project initiated by Tbilisi Photography & Multimedia Museum brings together in one exhibition space artists working across the South Caucasus region. 

 

The exhibition unites more than 20 projects by photographers, who work in various genres – from documentary and photojournalism, to art projects, that stand on the verge between contemporary art and photography. Multimedia, video and film projects will also be part of the show.

 

The exhibition in produced in the frame of the project South Caucasus Photography Hub for Education and Innovation funded by Swiss Cooperation Agency in South Caucasus. 

 

The project intends to incite a dialogue between authors working in the region of Caucasus, who cover the tough topics that the society stumbles upon. Main topics that the authors touch upon include modern society and changing traditional values, gender with focus on women rights and masculinity; modern conflicts and immigration; minorities, denied and marginalized by the society and etc. It is an attempt to create a diverse and concise picture of the region.

 

 

The exhibition has been curated by Anna Shpakova – an independent Belarus curator. 

 

The list of Azeri participants:

 

 • RENA EFFENDI
 • SITARA IBRAHIMOVA
 • ILKIN HUSEYNOV
 • LEYLI GAFAROVA
 • ZAMIR SULEYMANOV
 • AGIL ABDULLAYEV
 • EHTIRAM JABI
 • ELTURAN MAMMADOV
Tbilisi Photo Festival

21 Sentyabr - 19:00

Moma Tbilisi

Tədbirə getTədbirə get
Tags: