Ajax Loading Image

Karyerasına 1990-cu illərdə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində müstəqil incəsənət hərəkatının görkəmli üzvü kimi başlayan Babi Bədəlov müasir Azərbaycanın ən cəlbedici rəssamlarından biri sayılır. Lerikdə doğulan və hal-hazırda Parisdə yaşayan Babi şair, o cümlədən instalyasiya və performans sahələrində fəaliyyət göstərən vizual rəssam kimi tanınır.

 

1990-cı illərdə alternativ incəsənət hərəkatı başladan kreativ kollektivə ev sahibliyi etmiş, amma hal-hazırda Non-konformist İncəsənət Muzeyi kimi fəaliyyət göstərən, “Puşkinskaya 10” incəsənət məkanının ən məşhur üzvlərindən biri olub. “Puşkinskaya 10” qrupu incəsənətin əsaslarını təftiş edən kollaborativ əl işləri ilə tanınırdı, indi isə şəhərin incəsənət tarixinin əfsanəvi hissəsinə çevrilib.

 

Babinin Sankt-Peterburq dövründən qalmış kontr-mədəniyyət qavrayışı onun yaradıcılığına yansımağa davam edir və rəssam dillərin – həm ana dilinin, həm də öyrənilən dilin şəxsiyyətə necə təsir etdiyini araşdıran incəsənət layihələri vasitəsi ilə qaçqınlar və miqrasiya kimi ictimai məsələləri araşdırır. Bildiyi talış, azərbaycan, rus və ingilis dilləri onun həyatının və bir rəssam kimi səyahətlərinin müxtəlif aspektlərini və anlarını əks etdirdiyi üçün dil Babinin əsas ilham mənbələrindən biridir; rəssam müxtəlif mədəniyyətlər və coğrafiyalar arasında əlaqə və uzlaşmaları vurğulamaq üçün müxtəlif sözləri işıqlandırır və birləşdirir. Dili estetik bir alət kimi istifadə etməsi Rusiyaya, Türkiyəyə, Böyük Britaniyaya və hazırda yaşadığı Fransaya etdiyi mühacirətlərində yaşadığı təcrübəni əks etdirir, çünki Babi öz yaradıcılığında sintaksis və əlifba dəyişməsini təhlil edir.

 

 

Babi Bədəlovu ən yaxşı, onun əl işləri üçün baza rolunu oynayan, şəxsi şeirini əks etdirən təsvirlər və mətndən ibarət “vizual poeziya” adlı incəsənət sahəsi ifadə edir. O, həmçinin tullantılar arasında tapılan əşyalardan əl işləri yaratmağı ilə də tanınır – rəssam ictimai şərhi təşviq etmək üçün onları incəsənət əsərinə çevirir. Onun dünyəvi əşyaların və prozanın gizli hekayələrini işıqlandırmaq bacarığı müasir incəsənət dünyasını valeh etməkdə davam edir.

 

 

Babinin yaradıcılığı provokativ, introspektiv və yüksək dərəcədə kəskin ola bildiyi üçün onun əl işləri bütün dünyada, o cümlədən Rusiya, Almaniya, Polşa, İsveç, Böyük Britaniya, Avstriya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, ABŞ və Ukrayna kimi ölkələrdə nümayiş etdirilən müxtəlif məşhur qrup sərgilərinə daxil edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, onun əl işləri 6-cı Moskva (2015), 11-ci Kvancu (2016) və 4-cü Ural Sənaye bienallarına daxil edilib. Həmçinin, 2016-cı ildə onun nəhəng “Dünyanın divarı üçün” adlı instalyasiyası Parisin (Fransa) məşhur Palas-de-Tokio muzeyində sərgilənib. Bu əl işi üzərinə çoxlu sayda miqrantlara sahiblik etmiş Paris şəhərinin ictimai-mədəni mənzərəsinin şairanə interpretasiyalarının və rəsmlərinin həkk olunduğu parça fraqmentlərindən ibarət idi. Onun instalyasiyası şəhərin gündəlik həyatında baş verən insanların və dillərin kəsişməsini araşdırır, bu əl işi vasitəsi ilə Babi öz nəzmini dövrümüzün Parisini müəyyən edən multikulturalizm çətinliklərinin nəfəskəsici təcrübəsi kimi təqdim edir.

 

2017-ci ildə rəssam öz əsərini Bakıda Yay qalereyasında “Dəniz və dağlar arasında” qrup sərgisi çərçivəsində nümayiş etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sərgi həm milli, həm də fərdi müstəvidə ifadə olunan Azərbaycan identikliyini araşdıran istedadlı ulduzu, yeni parlayan və oturuşmuş azərbaycanlı konseptual rəssamları bir araya toplamağa nail olmuşdu. Bu əsərdə Babi növbəti dəfə dili, Azərbaycan mədəniyyətinin məruz qaldığı dəyişən təsirləri izləmək üçün semantik linza kimi istifadə edir. Parçadan hazırlanmış əl işində Babi dil və yeni yaradılmış sözləri, dil və mədəniyyətin bir-biri ilə necə təmas etdiyini daha dərin şəkildə araşdırmaq üçün lazım olan vizual alət kimi istifadə edir. Bu, Babinin bədii araşdırmalarının və cazibədar təcrübəsinə şahidlik, introspeksiya tələb edən reflektiv bir əsərdir.

Beginning his career as a prominent member of the 1990s independent art movement in St. Petersburg, Russia, Babi Badalov is one of the most compelling artists to come out of contemporary Azerbaijan. Born in Lerik and now based in Paris, France, Babi is known for his work as a poet as well as a visual artist specializing in installation and performance. In his time in St. Petersburg, he was one of the best-known artists involved with the Pushkinskaya 10 art space, which now operates as the Museum for Non-Conformist Art but was once home to a creative collective who developed the alternative art movement in the 1990s. The Pushkinskaya 10 group was known for their collaborative works that challenged the artistic establishment, and is now a legendary part of the city’s artistic history. Babi’s counter-culture sensibility from his time in St. Petersburg continues to permeate his work, and he champions social causes such as refugees and migration through his art projects by examining how languages – both mother tongues and adopted vocabularies – affect identity. Language is one of his main inspirations due to his upbringing in Talish, Azerbaijani, Russian and English, all of which show different aspects of and moments in his life and his travels as an artist; he highlights and combines words for dramatic effect to emphasize connections and confluences between different cultures and geographies. His use of language as an aesthetic tool reflects the influences that he has experienced in his various migrations to Russia, Turkey, the UK and now France, as he analyzes shifting syntax and alphabets in his work. His most well-known medium is what is termed ‘visual poetry,’ which consists of collages of images and text that together illustrate his own poetic verse used as the narrative basis for his work. He is also known for his creations of found items that have been discarded as trash – he refashions them as art object to encourage social commentary. His skill in illuminating the hidden stories of mundane items and prose continues to fascinate the global contemporary art world.

Babi’s work can be provocative, introspective and deeply poignant, which has led to his inclusion in various prominent group exhibitions around the world such as in Russia, Germany, Poland, Sweden, the United Kingdom, Austria, the United Arab Emirates, the USA and Ukraine, among many others. Significantly, his artwork was included in the 6th Moscow Biennial (2015), the 11th Gwangju (Korea) Biennial (2016) and the 4th Ural Industrial Biennial (2016). Also in 2016, he exhibited at the renown Palais de Tokyo museum in Paris, France with the massive site-specific installation ‘For the Wall for the World,’ which covered four walls in the museum gallery. The artwork consisted of fabric fragments inscribed with poetic interpretations and drawings of the socio-cultural landscape of Paris, a city home to a vast migrant population. His installation investigated the intersection of languages and people that happen in everyday life in the city, and through this work he presented his poetry as an immersive experience of the complexities of multiculturalism that define contemporary Paris. In 2017, he exhibited work as part of the group exhibition ‘Between the Sea and Mountains’ at Yay Gallery in Baku. The exhibition brought together significant emerging and established Azerbaijani conceptual artists in a dialogue that explored Azerbaijani identity as it is expressed on both a national and individual level. Babi’s piece again used language as a semantic lens through which to view shifting influences on Azerbaijani culture. In his fabric artwork, he used language and newly-created words as a visual tool to invite deeper exploration into how language and culture interact with each other. It is a reflective work, and one that requires introspection, a testament to Babi’s ongoing artistic explorations and fascinating practice.

Babi Bədəlov

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regional müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: