Ajax Loading Image

Azərbaycanın ən məşhur rəssam ailələrindən birində dünyaya göz açmış Bəhruz Kəngərli öz yaradıcı şəcərəsininin ənənəsini gənc rəssam kimi davam etdirir. Artıq gənc yaşlarından Bəhruzun yaradıcılığı öz təsdiqini tapıb – rəssam yeniyetmə yaşlarından əl işlərini sərgiləyir. Əzim Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbində və Azərbaycan Dövlət İncəsənət Akademiyasında təhsil alaraq Bəhruz Kəngərli incəsənət sahəsində magistr pilləsinə yiyələnib. O, əl işlərini artıq Bakıda və ölkə xaricində sərgiləyib – Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Almaniya və Bolqarıstan kimi ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə iştirak edib. Bundan əlavə, 2009-cu ildə SOCAR-da (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti) bir sıra fərdi sərgi təşkil edən rəssam, 2013-cü ildə Bakı Yaradıcılıq Mərkəzində, 2015-ci ilə “Kiçik Qala” İncəsənət Qalereyasında, 2017-ci ildə isə “Q Qalereya”da sərgilər reallaşdırıb. 2009-cu ildə Rəssamlar ittifaqının gənclər bölməsinin, 2017-ci ildə isə Rəssamlar ittifaqının əsas üzvü olub. Yaxın illərdə o, başqa gənc rəssamlarla birgə müxtəlif qrup sərgilərində iştirak edib. Ən son iştirak etdiyi tədbirlər arasında 2018-ci ildə Bakıdakı “Ağ Qalereya” və Müasir İncəsənət Mərkəzində baş tutan sərgiləri, həmçinin Naxçıvanda keçirilmiş Beynəlxalq İncəsənət Festivalını qeyd etmək olar. Əsas istiqamətinin rəssamlıq olmasına baxmayaraq, Bəhruzun 2018-ci ildə Azərbaycandakı Qala Rezervdə keçirilən “Tullantılardan İncəsənətə” adlı VII Beynəlxalq İncəsənət Festivalı kimi son layihələrində, yenidən emal edilmiş materiallardan istifadə edərək, instalyasiya incəsənəti çərçivəsində təcrübə aparması, onun estetik təcrübəsində yeni üfüqlər açmışdır.

 

Bir rəssam kimi, Bəhruzun üslubu ifadəli və emosionaldır. Bu üslub hərtərəfli rənglənmiş kətan üzərinə həkk olunan abstrakt formalarda sezilir. Onun psixologiyadan ilham almasını, 2015-ci ildə Kiçik Qala İncəsənət Qaleyerasında həyata keçirdiyi “Face Control” adlı fərdi sərgisində görmək olar. Orada Bəhruz Kəngərli yadda saxlayaraq öz şüurunun süzgəcindən keçirdiyi təsvirlər üzərindən çəkdiyi bir çox portretləri təqdim edir. Nəticədə, onun öz hissləri, təsvir etdiyi insanların daxili dünyaları ilə qarışmış olur. İşlərindəki mücərrəd və kubist istinadlar isə, adətən gözümüzün görmədiyi, insan təcrübəsinin daha qaranlıq və mürəkkəb təcrübəsini əks etdirir. Bəhruz digər işlərində də təsvir etdiyi obyektlərin psixologiyasını araşdırır. 2017-ci ildə “Q Qalereyası”da keçirilən “Cazın ritmi” adlı fərdi şousu çərçivəsində rəssam caz musiqisinin improvizasiya ruhunu, dəlisov parlaq fırça yaxıqları ilə dolu kətan üzərinə həkk olunmuş musiqiçilər və alətlər təsvir edən portretlər seriyası ilə əks etdirməyə çalışır. Yeri gəlmişkən, təsvir etdiyi obyektlər öz növbəsində, incəsənətin musiqi tutumunu formaları və hərəkətləri ilə ifadə edir. 2018-ci ildə “Ağ Qalereya”da keçirilən “Başlanğıcdan sona” qrup sərgisində isə Bəhruz yumşaq, tutqun palitrada təsvir olunmuş konseptual insan portretləri təqdim edir. Yuxuyabənzər təsvirlər, sanki şüuraltının dərinliklərindən peyda olub, onların qıraqları isə lay-lay boya ilə oyulub. Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı yaddaşın bu nöqtələrini və onun emosional aspektlərini araşdıraraq, keçmiş həyəcanlarımızın hansı intensivlikdə bugünkü reallığımızı süzgəcdən keçirdiyini əks etdirir.

Born into one of the most famous artistic families in Azerbaijan, Bahruz Kangarli continues the lineage through his work as a young contemporary painter. Bahruz was recognized as a talent at a young age – he was already exhibiting his paintings as a teenager. He attended the Azim Azimzade State Art School and the Azerbaijan State Academy of Arts, eventually obtaining his master’s degree in art. He has exhibited his work in Baku and abroad, participating in shows in Turkey, Ukraine, Russia, Germany and Bulgaria. He has also held multiple solo exhibitions in Baku at SOCAR in 2009, the Baku Creative Centre in 2013, Kiçik QalArt Gallery in 2015 and Q Gallery in 2017. After being a member of the Young Artists’ Section at the Union of Artists of Azerbaijan since 2009, he joined the Union of Artists of Azerbaijan in 2017. In recent years he has been featured in various group exhibitions with other young artists, most recently at the White Gallery and the Centre for Contemporary Art in Baku, and the international art festival in Nakchivan in 2018. While his practice is primarily as a painter, in recent projects such as the VII International Art Festival ‘From Waste to Art’ at the Qala Reserve in Azerbaijan in 2018, his experimentation with installation art using recycled materials showed a new level of interest in his aesthetic practice.

 

As a painter, Bahruz’s style is expressive and emotive, shown through abstracted shapes on densely painted canvases. He is inspired by psychology, evident in his 2015 solo show ‘Face Control’ at Kiçik QalArt Gallery, where he exhibited a major collection of portraits painted from images that he memorized and then filtered through his own consciousness, the final result mingling his own emotions with the inner worlds of the individuals depicted in the artworks. The abstract and Cubist references in the work draw out the darker and more complicated nuances of human experience, often hidden from view. He explores the psychology of his subjects in other works as well. For his solo show ‘Rhythm of Jazz’ at Q Gallery in 2017, he captured the improvisational spirit of jazz music through a series of portraits filled with frenetic brush strokes in bright pigments, the musicians and instruments depicted on the canvas embodying the musical artform through shape and movement. In the group show ‘From Beginning to End’ at the White Gallery in 2018, he presented conceptual portraiture of people and objects rendered in a soft, muted palette. The dream-like images appear as if they have emerged from deep within the subconscious, with the compositions of layered paint blurring at the edges. Bahruz’s body of work explores these edges of memory and its emotional dimensions, capturing the intensity in which our past experiences continue to filter our reality today.

Bəhruz Kəngərli

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: