Ajax Loading Image

Konseptual heykəltəraş və rəssam Bütünay Haqverdiyevin daim təkmilləşən kreativ təcrübəsi müxtəlif incəsənət sahələrini və janrları əhatə edir. Bakıda doğulan sənətkar, Əzim Əzimzadə adına İncəsənət kollecinin rəssamlıq fakultəsində oxuduqdan sonra, təhsilini Moskvada yerləşən Britaniya İncəsənət və Dizayn Ali Məktəbində davam etdirir. Hələ yeniyetmə çağlarında Bütünay təcrübəli rəssam idi. O, 2003-2008-ci illərdə rəssamlar qrupu ilə birgə Bakıda yerləşən pravoslav kilsəsinin freskalarının çəkilməsi və restavrasiyası ilə məşğul olub. Onun ilk fərdi sərgisi 2010-cu ildə Bakıdakı Müasir İncəsənət Mərkəzində keçirilib və o zamandan bəri Bütünay Azərbaycanda və xaricdə, o cümlədən Rusiya, Fransa və İtaliyada baş tutan mühüm qrup sərgilərinə qatılıb.

 

2013-cü ildə sənətkarımızın əl işi İtaliyada keçirilən 55-ci Venesiya bienalı çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda yer alır, 2015-ci ildə isə onun taxtadan hazırlanan Azərbaycan xalça motivləri Fransada, Kann Festival Sarayında keçirilən “İncəsənətdə Azərbaycan xalçaları” sərgisində nümayiş etdirilir. Daha sonra Bütünayın bu əl işi həmçinin Bakıdakı Xalça Muzeyində də yer alır. 2014-cü ildə Bütünay Haqverdiyev İçərişəhərdə yerləşən “Q qalereyası”nda “Kəsişmə” adlı fərdi sərgisini həyata keçirir və qrup sərgilərinə qatılmağa davam edir. 2016-cı ildə o, bir ay müddətində Norveçin Şpitsbergen adasındakı qalereyanın rezidenti olur. O vaxtdan bəri bir sıra layihələr, o cümlədən rəqəmsal incəsənət və skulptur instalyasiyası üzərində işləyib.

 

Təbiətdən ilhamlanan Bütünayın son əl işləri akvarel boyaları ilə zəngindir və daha geniş skulptural layihələri araşdırır. Onun intim akvarel seriyası bitki və canlıların hissləri ilə bağlı dərin marağı və araşdırmasının nəticəsidir; öz əsərlərində rəssam ətraf mühitə başqa prizmadan baxmaq yollarını araşdırır. Bu seriyada o, incə antropomorfik çiçəklər və detallaşdırılmış bionik heyvanlar təsvir etməklə onların bəşəriyyətlə təmasını ifadə etməyə çalışır. Onun yaradcılığı bizi təbiətə qarşı münasibətimizi yenidən gözdən keçirməyə və insanların da onun bir hissəsi olduğunu diqqətə çatdırmağa, ətraf mühit barədə təsəvvürümüzü genişləndirməyə çağırır. Onun skulpturları da canlıların görüntülərini, formalarını təkrarlayır və tənzimləyir – rəssam ağacdan heyvanların və bal pətəklərinə bənzər şeylərin mürəkkəb 3D təsvirini düzəldir. Daha abstrakt əl işlərində isə, Bütünayın işləri təbii formaları və görünüşləri təqlid edən üçölçülü tapmacalara bənzəyir. Yeni layihələr hazırladıqca onun təcrübəsi dəyişməyə davam edir. Texnologiyanın ətraf mühitlə təmas etdiyini ifadə edən rəqəmsal portretlər və mənzərələr yaratmaq üçün Bütünay Haqverdiyev getdikcə daha çox 3D modelləşdirmə proqramları ilə işləyir. Bu sahədə o, öz təcrübəsini yeni estetik və konseptual səviyyəyə qaldırmaqla, bəşəriyyətin böyümək və dəyişmək istəyinin ətrafımızda olan bütün canlılar üçün nə nəticə verdiyini araşdırır.

Conceptual sculptor and painter Butunay Haqverdiyev’s evolving creative practice spans various media and genres. Born in Baku, he studied in the painting faculty at the Azim Azimzade Art College before continuing his fine art education in Moscow at the British Higher School of Art and Design. However, as a teenager he was already an accomplished painter, having worked with a group of artists on the painting and restoration of frescos in an orthodox church from 2003-2008, in Baku. His first personal exhibition was held in 2010 at the Contemporary Art Center in Baku, and since that time he has participated in a number of significant group exhibitions in Baku and abroad in Russia, France, and Italy.

 

In 2013, his work was featured in the national pavilion of Azerbaijan at the 55th Venice Biennale in Italy and in 2015 his wooden sculptures of Azerbaijani carpet motifs were shown in the exhibition ‘Azerbaijani Carpets in Art’ in the Cannes Festival Palace in France, and they were then featured at the Carpet Museum in Baku. Back in Baku, he held the solo exhibition ‘Crossing’ at Q Gallery in Icheri Sheher in 2014 and continued to exhibit in group shows. In 2016 he participated in a month-long artist residency at a gallery on Svalbard Island in Norway. Since that time, he has been working on a number of projects including digital art and a large sculpture installation.

 

Inspired by the natural world, his recent works include watercolors and studies for larger sculptural projects. His intimate watercolor series grew out of his deep interest in and research into the sentience of plants and animals; through his work he considers how the environment can be seen from a different point of view. In the series, he paints delicate anthropomorphic flowers and detailed bionic animals to represent their interaction with humanity. His work has a social message, asking us to reevaluate our relationship to nature and to expand our own perception of what the natural environment is as a whole, with humans as a part of it. His sculptures also replicate and reorganize organic designs and forms – he shapes wood into complicated 3D representations of animals and structures like beehives. In his more abstract works, his sculptures look like 3D puzzles, mimicking natural shapes and structures. As he prepares for new projects, his practice continues to transform. He is increasingly working with 3D modeling software to create digital paintings and landscapes, reflecting on how technology interacts with the environment. In this medium he pushes his practice into a new aesthetic and conceptual realm, exploring how humanity’s desire to grow and change has consequences for all of the beings in the world around us.

Bütünay Haqverdiyev (Foto: Mələk Mirzoyeva)

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: