Ajax Loading Image

Əslən Ağsunun Kalva kəndindən olan və hal-hazırda Bakıda yaşayan rəssam Soltan Qalib oğlu Soltanlı incəsənətə gənc yaşlarından başlayıb. Atası onun incəsənətə sevgisini dəstəkləmədiyi üçün o, öz istedadını gizlin inkişaf etdirməli olur. Gənc vaxtında doğma kəndini tərk etdikdən sonra, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə qəbul ola bilməyən Soltan Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində fəlsəfə və dilçilik üzrə təhsil alır. Məhz bu, rəssamı incəsənətin və incəsənət tarixinin fəlsəfi mahiyyətinin dərinliklərinə baş vurmağa sövq edir. Təcrübəsini inkişaf etdirdikdən sonra digər rəssamların getdiyi yolun əksinə öz vizual dilini yaratmaq qərarına gəlir. Bu qərarın nəticəsində Soltan incəsənət və estetika sahəsində öz gücünə təcrübə qazanır. Soltan bu nəticəyə gəlir ki, rəsm əsəri, reallığın əksi olaraq, rəssamın intellektini və fəlsəfəsini əks etdirməlidir – həddən artıq konseptual yox, “düşüncə incəsənəti” adlandırdığı ideya və ya intellektual incəsənət. Beləliklə, onun yaradıcılığı ümumi mövzuların fövqəlzaman ifadəsidir – rəssam yaratdığı obrazları sayəsində öz niyyətini auditoriya qarşısında təqdim edir. Bununla Soltan əsərinin bünövrəsində dayanan ismarıcın daha aydın şəkildə başa düşülməsini və həzz verməsini istəyir. “İrrealizm” adlandırdığı üslubu tamaşaçı prizmasından ruhlandırıcı, nikbin və dürüst olmalıdır. Yeri gəlmişkən, Soltan Soltanlı ad qazanmış qrafik rəssam və karikaturçudur, müxtəlif beynəlxalq konkurs və festivallarda iştirak edir: ən son qatıldığı 9-cu Beynəlxalq Turistik Cizgi Filmi festivalında rəssam 3-cü yeri tutub. Hazırda 2019-cu ilin Yanvarında Bakıda baş tutacaq sərgisi üçün hazırlaşır.

 

Kənddə böyüyən Soltan təbiətlə güclü əlaqə qurur və bu onun əsərlərinin subyektlərində və rəng palitrasında aydın sezilir. 2018-ci ildə keçirilən “İrrealizm” sərgisində insanları, kənd mənzərələrini, dünyəvi və mifik obrazlarda heyvanları əks etdirmək üçün zəngin qırmızı, mavi, yaşıl və sarı boyaları istifadə etməklə reallığın mahiyyətinin genişləyən izahını təqdim etməyə çalışır. Bu təşəbbüs öz qrafik, hardasa halüsinogen keyfiyyəti və primitiv estetikaya istinadları ilə valeh edir. Onun çəkdiyi insan portretləri, yaratdığı subyektlərin simalarına fərdlilik və emosiyalar əlavə edən bir karikaturaçı kimi illüstrativ üslubunu kəşf edir. Onun mənzərə kompozisiyalarında istifadə edilən həm səthi, həm də digər baxımlardan ekspressiv yaxıqlar əsərdəki hərəkəti və dərinliyi vurğulayır. Öz əl işlərində Soltan sevgi, əmək, ölüm və insan münasibətləri kimi universal varoluş mövzularına istinad edir, niyyətləri barəsində təsəvvür yaratmaq üçün əsərlərinə ad verməklə öz həyat qavramını tamaşaçıya təqdim edir. Yumor hissinə və dərin düşüncəyə malik Soltan dərin simvolizm və əlçatan obrazlar barədə öz ifadə çərçivələrindən agah etməklə tamaşaçıları həyatın çətinliyi haqda düşünməyə dəvət edir.

Painter Soltan Galib oglu Soltanli, originally from Kalva in the Agsu region of Azerbaijan and now based in Baku, began pursuing art at a young age. His father did not support his love of art, so Soltan developed his talent in secret. Leaving his village as a young man, he studied philosophy and linguistics at the Azerbaijan State Pedagogical University after being unable to attend the Azerbaijan State School of the Arts, which inspired him to delve deep into the philosophical meaning of art and art history. As his practice matured, he decided to create his own visual language as opposed to following the example of other artists, a result of his self-education in art, aesthetics and Azerbaijani artists. His conclusion was that painting should express the intellect and philosophy of the artist as opposed to reality – an idea that he terms the ‘art of thinking,’ or intellectual art, versus highly conceptual art. His work is thus a timeless rendering of universal themes – he reveals his intentions to his audience through the subjects of his painting so that he message behind his work can be more fully understood and enjoyed. He terms his style ‘Irrealism,’ which is meant to be inspirational, optimistic, and honest with the viewer. He is also a well-known graphic artist and cartoonist, competing in various international cartoon competitions and exhibitions; during the most recent of contest in 2018, he won the third prize at the 9th International Tourism Cartoon Competition. He is currently preparing an exhibition of work for January 2019 in Baku.

 

 

Growing up in his village, Soltan developed a strong connection to nature which is evident in the subjects and color palette of his work. In his 2018 exhibition ‘Irrealism,’ he used saturated acid blues, greens, yellows and reds to convey people, rural landscapes, and animals in both mundane and dreamlike renderings, presenting an expansive interpretation of the nature of reality. The work is striking in its graphic, somewhat hallucinatory quality and references to primitive aesthetics. His painted portraits of people reveal his illustrative style as a cartoonist which adds personality and emotion to the faces of his subjects. His landscape compositions are both painted flat and in other instances, using expressive brush strokes to emphasize movement and depth. In his works, he references universal existential themes such as love, labor, death and human relationships, titling the works to give insight into his intention, revealing his own nuanced understanding of life. Humorous and meditative, Soltan reveals his interpretive framework of deep symbolism and accessible imagery, inviting viewers to contemplate the complexity of life for themselves.

Soltan SoltanlıSoltan Soltanlı

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: