Ajax Loading Image

Kinematoqrafçı, fəlsəfəçi, rəssam və yazıçı Teymur Daimi Azərbaycanda müasir incəsənət sahəsinin ən görkəmli mütəxəssislərindən biridir. Bakıda doğulmuş rəssam, 2000-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq institutunda fəlsəfə üzrə aspirantura dərəcəsini bitirmişdir. 1990-cı illərdə o incəsənətin nəzəriyyəsi və fəlsəfəsi sahəsində aparıcı mütəxəssislərdən biri idi. 1996-cı ildə onun, estetikanın və mənəviyyatın öyrənilməsinə həsr olunmuş “Yolun axtarışı” kitabı işıq üzü görür. Həmin dövrdə Bakının incəsənət səhnəsində baş verən inanılmaz və məhsuldar dəyişikliklərin şahidi və katalizatoru olmuş Teymur Daiminin öz əsərləri incəsənətin və fəlsəfənin necə kəsişdiyinə rəssamın baxışını əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, onun məqalələri dünya miqyasında esse formasında çap edilib və bir çox sərgi kataloqlarına daxildir. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Kollecində gənc rəssamlara dərs deyən Teymur, 2014-cü ildə ölkədə incəsənətşünaslığı inkişaf etdirmək üçün Yarat Müasir İncəsənət Məkanında bədii yazı üzrə master-klass həyata keçirir. Onun əsərləri prestijli beynəlxalq biennale və kino festivallarında yer almış, həmçinin Belçika, Fransa, Yunanıstan, Gürcüstan, Almaniya, Rusiya, Ukrayna və BƏƏ kimi ölkələrdə sərgilənmişdir. Onun əsərləri 2007-ci ildə 53-cü Venesiya biennalesi çərçivəsində Azərbaycan pavilyonun bir hissəsini təşkil etmiş, 2014-cü ildə isə Art Dubai-də Marker: Qafqaz və Mərkəzi Asiya adlı nüfuzlu sərgidə nümayiş etdirilmişdir. Bir təcrübəsini inkişaf etdirən rəssam, fəlsəfəçi və pedaqoq kimi o, Azərbaycanın müasir incəsənət səhnəsinə mühüm və danılmaz töhfələr vermişdir.

 

Teymurun əl işləri mənəvi simvollarla, ezoterika, fəlsəfə, universal dini mövzularla və insani emosiyalarla zəngindir. Erkən karyerasının əsasını təşkil edən rəssamlıq və qrafik yaradıcılığı, müqəddəs obrazları araşdıran çoxlaylı meditativ kompozisiyalar ilə xarakterizə edilir. Parlaq rəngləri, nağışları və sürrealizmi vasitəsi ilə rəssam istifadə etdiyi universal simvolları və onların insan hissləri ilə əlaqəsini izləməyə dəvət edir. Hal-hazırda isə, Teymur Daiminin videoartı və konseptual filmləri bu hisləri diqqətlə təhlil edərək, diqqəti “neyroestetika” və zaman axışı adlandırdığı bizim reallığı dərk etmək mövzularında cəmləşdirir. Onun yaradıcılığı genişdir – əsərlərinin bir hissəsi tezis baxımından açıq olduğu halda, digərləri mənasının anlaşılması üçün daha dərin təhlil tələb edir. Narrativ və eksperimental kino yaradıcılığında isə o yenə də vizual dərk olunmağa üstünlük verir. Videoart sahəsindəki son işlərində Teymur Daimi, reallığın şəxsi təcrübədən necə formalaşdığını və texnologiyaların, koddakı nasazlıq və ya ekranın vasitəçiliyi ilə ətrafımızdakı dünyanı dərk etməyimizdə oynadığı rolu araşdırır. Bu istiqamətdə, onun 2017-ci ildə ərsəyə gələn “Bu sevgidir” filmi, rəssamın valdeynlərinin 65-illik sevgisi haqda müxtəlif ailə videoları, şəkilləri və şəxsi hekayələri vasitəsilə bəhs edir. Bu kəskin və ekstremal dərəcədə effektli film, həm acı-şirin, həm də düşündürücü, sevgi və yaddaşı qarşı-qarşıya qoyaraq, həyat yoldaşının ölümü ilə emosional hissin yox olmadığını sübut edir. Bütün yaradıcılığında olduğu kimi, Teymur tərəddüdsüz olaraq, iş onun öz həyatı ilə bağlı olsa belə, çətin konspesiyalar və mövzularla məşğul olur. Öz təcrübəsindən ilhamlanan Teymur Daiminin bir rəssam və fəlsəfəçi kimi yaradıcılığı, insan həyatının emosional qatlarının detallı araşdırılmasını təmin edir.

 

Teymur Daiminin veb səhifəsi: teymurdaimi.com

Filmmaker, philosopher, artist and writer Teymur Daimi is one of the most distinguished academics in the contemporary art field in Azerbaijan. Originally from Baku, he finished his studies through his PhD, which he received in Philosophy in 2000 from the Institute of Philosophy and Law of the Academy of Sciences of Azerbaijan. He was a leading voice in art theory and philosophy in the 1990s, and published a book entitled The Find of the Way in 1996 exploring aesthetics and spirituality. As a witness and catalyst during this time of incredible change and fertility in Baku’s art scene, his own writings capture his views on how art and philosophy intersect and his articles have been published around the world as essays and in exhibition catalogues. He has mentored young artists in his current role teaching at Azerbaijan State Art College at the Academy of Arts, and he held a masterclass on art writing with Yarat Contemporary Art Space in Baku in 2014 to encourage the growth of art criticism. His work has been featured in prestigious biennials and film festivals and exhibited across the world in places such as Belgium, France, Greece, Georgia, Germany, Russia, Ukraine, and the United Arab Emirates. His work was part of the Azerbaijan Pavilion at the 53rd Venice Biennale in 2007 and the prestigious Art Dubai exhibition in 2014, Marker: Caucasus and Central Asia. As a practicing artist, philosopher, and educator, his influence on the Azerbaijani contemporary art scene is significant and profound.

 

Teymur’s artwork is imbued with spiritual symbols, esotericism, philosophy, universal religious themes, and human emotion. His painting and graphics practice, which was a focus of his early career, is characterized by layered, meditative compositions exploring sacred imagery. Using bright colors, pattern, and surrealism, the works invite contemplation of the universal symbols that he uses and their connection to human emotion. In his current practice, Teymur’s video art and conceptual films examine these emotions with nuance, focusing on themes of our perception of reality, which he terms as ‘neuroaesthetics,’ and the passage of time. His oeuvre is vast – while some of his works are overt in their thesis, others require deeper engagement to unravel the meaning behind the piece. In his narrative and experimental film work, he remains fascinated with visual perception. In his more recent video art pieces, he examines how reality is shaped by personal experiences and how technology, through glitches in code or mediation via a screen, plays a role in how we see the world around us. In an example of his narrative work, the documentary-style film ‘This is Love’ from 2017 explores his parents’ love over a lifetime of 65 years through family films, photographs and personal history. Poignant and deeply effective, the film confronts love and memory, both bittersweet and wistful, proving that the death of a partner does not mean the death of emotional connection. As with all of his work, he does not hesitate to engage with difficult concepts and themes, even when the work relates to his own life. As an artist and philosopher, Teymur’s artwork inspired by own experiences provides a nuanced exploration of the emotional layers of human life.

Teymur Daimi

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: