Ajax Loading Image

Vüsal Rəhim öz yaradıcılıq praktikasında, müxtəlif sahələri istifadə edərək fərdi mübarizə, gender bərabərliyi və sosial problemləri araşdırmaqla, konseptual və müasir incəsənəti birləşdirir. Gəncədən olan, hazırda isə Bakıda fəaliyyət göstərən Vüsal Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Teatr və dekorativ dizayn fakultəsində təhsil alıb və maraq dairəsi əsərlərində əks olunub; bütün layihələri – istər rəsmlər, videosənət və heykəltəraşlıq – insanlar və onların həyat hekayələri ətrafında cəmləşib; onları emosional və cəlbedici qılır. Professional şəkildə səhnə və geyim dizayneri işləyərkən rəssam sənət əsərlərini dünya miqyasında, o cümlədən Rusiya və ABŞ kimi ölkələrdə nümayiş etdirib.

 

Vüsalın yaradıcılığında kişiliyin və qadınlığın sosial konstruksiyaları, həmçinin insan ruhunun yaşadığı bədənin qoyduğu çərçivələrdən kənara çıxmaq cəhdinin təcrübəsi araşdırılır. Onun teatral təcrübəsini yaratdığı əsərlərin və videosənətin içində gizlənmiş simvolizm və estetika vasitəsi ilə sezmək olur. Qədim Azərbaycan mifologiyasından ilhamlanan rəssamın rəsmlərində, heykəllərində və videoəsərlərində tez-tez güclü qadın obraızını görmək olar.

 

Bu yaxınlarda Bakıda ARTIM-da həyata keçirilən Vüsalın “Nurcan” adlı bədii performansı qanunsuz olan, lakin hələ də davam edən erkən nigahlar problemini – qadın amilini və özünüifadəsini rədd etməyi işıqlandıran layihələrdən biridir. Bu əsərdə o, toy təəsüratını bağışlayan, lakin matəm obrazına malik,  gənc qızın bakirəliyini itirməsini və reallaşdırılmamış potensialını yuğ edən “qara toyu” nümayiş etdirir. Klassik pyesdə olduğu kimi, layihə ardıcıl gələn üç səhnədən ibarətdir: toyun elanı və ona hazırlıq, toy-bayram və bu hadisənin nəticələri. ARTIM-da reallaşan səhnə zamanı, qalereyeya qohumlarının arasında evliliyə, toya hazırlaşan gəlin obrazını oynayan aktrisanı görmək üçün bəy rolunu canlandıran aktyor daxil olur.

 

Gəlinin özü isə, sakit və təmkinli durmasına baxmayaraq, çox güclü simvolik bir ismarıc ötürür: çünki bu rolu məcburi erkən nigahlara qarşı kampaniya aparan və qalereyanın divarlarında şeirləri həkk olunmuş aktivist Aynur Cavidin qızı oynayır. Bu səhnə reallaşdırılan zamanı videoyazıya alınır və tədbirin sabahı izləyicilər üçün qalereyada nümayiş etdirilmək üçün hazır hala gətirilir. Tamaşa çox stilizə edilmiş və dramatik olması ilə yanaşı, bu yaxınlarda KİV-lərdə işıqlandırılmış 16 yaşlı gəlinin ölümü haqda real hadisədən ilhamlanaraq, əsərə şəxsi məcra da qatmağa nail olmuşdur. Bu işi ilə Vüsal bizi cəmiyyətdəki yerimiz və ətrafımızdakı insanların gizli mübarizəsi haqda düşünməyə dəvət edir.

 

Əsərləri sayəsində Vüsal Rəhim rəssam kimi öz platformasının marginal insanlar haqda hekayələr danışmaq və adətən eşidilməyən və məhəl qoyulmayan şəxsi münaqişələrdə səs haqqı vermək üçün istifadə edərək ictimai münasibətləri riqqət və qayğı ilə araşdırır. Öz bədənini istifadə edərək – performans, musiqi və hərəkət vasitəsi ilə rəssam bizi təqdim etdiyi ssenarilərdə təssəvür etməyə dəvət edir və eyni anda ətraf mühitdəki rolumuzu bir daha gözdən keçirməyi xahiş edir.

Vusal Rahim’s artistic practice bridges conceptual and contemporary art, using diverse media to explore personal struggles, gender identity and social issues. Originally from Ganja and now based in Baku, he studied in the department of Theatre and Decorative Design at the Azerbaijan State Academy of Art and his interest in performance is clear in his work; his projects, whether paintings, video art, or sculpture, center around people and their stories, making them emotional and engaging. While he has worked professionally as a stage and costume designer, he has exhibited his art around the world including Russia and United States.

 

Vusal’s artwork examines social constructions of masculinity and femininity, as well as the experience of the human soul seeking to ascend the confines placed upon the body in which it inhabits. His background in theater is evident in the staging of his performances and videos through his layering of symbolism and aesthetics. Inspired by the ancient mythology of Azerbaijan, strong female characters often emerge as the heroines of his paintings, sculpture and video work.

 

Vusal’s recent artistic performance ‘Nurcan,’ held at ARTIM in Baku in 2018, is one such project that spotlighted the illegal but ongoing practice of underage women being wed before they reach legal adulthood, a practice which negates feminine agency and self-actualization. In this work, he staged a ‘black wedding,’ an event that had the appearance of a wedding but the imagery of a funeral, mourning the loss of a young girl’s innocence and her unrealized potential. Like a classical play, the project included three staged scenes: the announcement and preparation of the wedding, the wedding celebration, and the aftermath of the event.  In the public performance that was staged at ARTIM, the artist arrived at the gallery to meet an actor playing his young bride, surrounded by her family ready for their marriage, and the celebration commenced. However, the bride herself, while appearing silent and demure, made a strong symbolic statement – she was played by the daughter of the activist Aynur Cavid, who campaigns against forced marriages of minors and whose poetry was written on the walls of the gallery. The wedding celebration and the traditions leading up to the wedding ceremony were captured via film and video and displayed in the gallery the day after the wedding for the public to view. The performance, while highly stylized and dramatic, was inspired by a true story of the tragic murder of a 16-year old bride that was recently in the news, bringing a personal dimension to the artwork. In this work, Vusal asks us to reflect on our place in society and the hidden struggles of the people around us.

 

Through his artwork, Vusal examines social relationships with empathy and care, using his platform as an artist to tell the stories of people who are marginalized, and giving voice to personal conflicts that are often unspoken or ignored. By using his own body – through performance, music, and movement – he invites us to see ourselves in the scenarios he presents, and in doing so, asks us to reconsider how we see our role in the world around us.

Vüsal Rəhim

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər region müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: