Ajax Loading Image

Zamir Süleymanov fotoqrafiya və video sənəti vasitəsilə öz lensini şəhər mənzərələrini ictimai və mədəni dəyərlərin təzahürü kimi qiymətləndirmək üçün istifadə edir. Təhsilini Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində alan Zamir insanları, onların ətraf mühit və şəraitlə münasibətlərini təhlil etməkdə ustalaşıb. Öz yaradıcılığını 2009-ci ildə nümayiş etdirməyə başlayan rəssam 2010-cu ildə Sitarə İbrahimovanın kuratorluğunu etdiyi “Art Bazar”-da iştirak edir. Bundan əlavə, onun işləri 2013-cü ildə Yay qalereyasında, Suad Qarayevanın kurasiya etdiyi “İntrospeksiya” və Faiq Əhmədin kurasiya etdiyi “Zavod” sərgilərində nümayiş etdirilir, bu isə öz növbəsində onun rəssam kimi professional karyerasının başlanğıcı olur.

 

Bundan sonra Zamir həm yerli, həm də beynəlxalq arenada geniş şəkildə çıxış edir. 2014-2015-ci illərdə İslam İncəsənəti Festivalında (BƏƏ) iştirak edir, işlərini Avropa miqyasında nümayiş etdirir. 2014-cü ildə Amsterdamda GRİD Fotobienalında, Moskva Gənc İncəsənət Bienalında və Tiflis Fotofestivalında iştirak edir, 2015-ci ildə Bakıda, eləcə də Rumıniya və Rusiyada öz yaradıcılığını nümayiş etdirir. 2015-2017-ci illərdə İtaliyanın Qibellina şəhərində yaşadığı dönəmdə ərsəyə gətirdiyi “Eynilik cərəyanları” layihəsi İspaniya, Yunanıstan və digər ölkələrdə nümayiş etdirilir. Zamirin 2016-cı ildə Yarat Studiyasındakı rezidentliyi, onun Yarat Müasir İncəsənət Məkanı çərçivəsində Byorn Geldhofun və Suad Qarayeva-Malekinin kurasiya etdiyi “Qarşıdurmanın 300 sözü”,  2017-ci ildə isə Yay Qalereyasında Fərəh Əkbərlinin kurasiya etdiyi “2017 – Dəniz və dağlar arasında” sərgilərində iştirakına gətirib çıxarır. Cari ildə isə Zamirin Hollandiyanın paytaxtı Amsterdam şəhərində yerləşən nüfuzlu Rijksakademie qurumunda 2 illik rezindetliyi start götürüb. Bu fəaliyyət çərçivəsində o, yeni layihələr üzərində işləyir və vizual sənətçi kimi öz təcrübəsini genişləndirir. Rezidentlik çərçivəsində rəssam öz unikal perspektivini yeni mühitə daşıyacaq olan müxtəlif sərgi və proqramlarda iştirak edəcək.

 

Zamirin fotoqrafiyası sənədli film tərzində estetikaya sahibdir. Lakin o, kadrlaşdırma, süjet və rənglərdən ustalıqla istifadə edərək fotoşəkillərinin və videolarının sərhədləri daxilindəki gizli hekayələrə işarə edən teksturalı təsvirlər formalaşdırır. Onun rəngli fotoqrafiyada zəngin palitra və hamar perspektivdən istifadə etməsi, əsərlərin subyektləri tərəfindən formalaşan zamansızlığı və sabitliyi təcəssüm edir. Buna misal kimi, 2014-cü ildə işıq üzü görən “1996” fotoserialını qeyd etmək olar. Burada Zamirin müəyyən filtrdən istifadə etməsi şəkillərin 2014-cü ildə çəkilməsinə baxmayaraq üzərində tarixin 1996-cı ili göstərməsi ilə nəticələnir. Bu perspektiv onu göstərir ki, zaman heç də inkişaf mənasına gəlmir; onun subyektlərinin həmin dəyişilməz mənzərədə ilişib qaldığı aydın görünür. Onun  “Real Market” (2017) foto layihəsi kimi ağ-qara işlərində nostalji indiki zamanı nəzərdən keçirmək üçün bir vasitə kimi istifadə olunur; Bakının müxtəlif nöqtələrində mövcud olan “Real Market” adını daşıyan marketləri lentə almaqla, Zamir bir növ həqiqətin təbiətini və insan subyektivliyini sorğulayır.

 

Onun yaradıcılığı  ruminativ olsa da, keçmiş və bu gün arasındakı paralelləri vurğulayır, “Ağır söz”(2017) adlı əsərində jarqonlardan və ədəbi dildən istifadə edərək müasir mədəniyyəti və ictimai modelləri sarkastik tərzdə tənqid edir. Burada ictimai mesaj daşıyan sözlər yük maşınlarının arxasına yığılmış daşların müxtəlif düzülüşü nəticəsində yaranıb. Bu əsər Zamirin 2017-ci ildə Yay Qalereyası çərçivəsində nümayiş etdirdiyi “ALL_AND” adlı solo sərgisinin bir hissəsi idi. Həmin əsərdə Zamir Bakı əhalisinin və məkanlarının şəhər danışığını araşdırmağa davam edir. Sərgi onun rəssam kimi bədii təsvir bacarığının genişliyini və Amsterdamdakı rezidentliyi dönəmində yeni ictimai və mədəni reallıqları araşdırdıqca daha da dərinləşəcək olan yaradıcılığının humanistik nyüansını əks etdirdi.

Through photography and video art, Zamir Suleymanov uses his lens to interrogate urban landscapes as a reflection and performance of social and cultural values. Educated at the Azerbaijan State University of Economics, he has a skilled eye for examining people and their relationship to their environment and circumstances. Zamir began exhibiting his artwork in 2009 in Baku, and in 2010 he participated in the show ‘Art Bazar’ curated by Sitara Ibrahimova. However, in 2013, Zamir’s work was exhibited as part of the ‘Introspection’ exhibition curated by Suad Garayeva at Yay Gallery and ‘Zavod’ curated by Faig Ahmed in Baku, which marks the genesis of his professional career as an artist.

 

Since then, Zamir has exhibited widely both locally and on the international scene. He participated in the Islamic Arts Festival (UAE) in 2014 and 2015, and has shown work across Europe. In 2014, he exhibited in the GRID Photobiennale in Amsterdam, the Moscow Young Art Biennale, and Tbilisi Photofest, and in 2015 he continued to exhibit his work in Baku as well as Romania and Russia. In 2015-2017, as part of a residency in Gibellina, Italy, he created the Identity Flows project which was then shown in Spain, Greece and elsewhere. In He also participated in a Yarat Studios residency in 2016, which led to his participation in the exhibitions ‘300 Words of Resistance’ at Yarat Contemporary Art Space curated by Bjorn Geldhof and Suad Garayeva-Maleki and the 2017 exhibition ‘2017 – Between the Sea and Mountains’ at Yay Gallery, curated by Farah Alakbarli. In 2018, Zamir began a 2-year residency at the prestigious Rijksakademie in Amsterdam, Netherlands, during which he is developing new projects and expanding his practice as a visual artist. As part of the residency, he will participate in various exhibitions and programs, bringing his unique perspective to a new environment.

 

Zamir’s photography employs documentary-style aesthetics, but through his use of framing, subject and color, he layers in textured narratives that hint at the hidden stories that exist just beyond the edge of his photographs and videos. His use of a saturated palette and flat perspective in his color photography suggests timelessness and stasis as embodied by the subjects of his work, exemplified in his 2014 photo-series ‘1996’ in which he employed a filter that date-stamped the photos as 1996 despite being taken in 2014; his perspective shows how time is not equivalent to progress, with his subjects’ static situation evident in the unchanging landscape in which they are seemingly trapped. In his black and white work such as the photo series ‘Real Market’ (2017), nostalgia is used as a tool with which to consider the present; his photographs document the many local markets around Baku that carry the name ‘Real Market,’ questioning the nature of truth and human subjectivity.

 

While his work is deeply ruminative, it also highlights parallels between the past and present, and wryly critiques contemporary culture and social patterns, such as his use of local slang and cultural meaning in his work ‘Heavy Words’ (2017), in which socially-loaded words were created from stone blocks stacked in the back of construction trucks, and driven through he different urban spaces of Baku, emphasizing the dynamics of context in creating meaning through language. The work was exhibited as part of Zamir’s 2017 solo exhibition of photography, installation and video art at Yay Gallery, entitled ‘ALL_AND,’ which continued his exploration of the urban language of Baku’s people and spaces.  The exhibition showed the breadth of his artistic storytelling and the humanistic nuance of his work, which will only deepen as he explores new social and cultural realities during his residency in Amsterdam.

Zamir Süleymanov

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər region müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: