Ajax Loading Image

Söz verdiyimiz kimi Suad Qarayeva ilә müsahibәmizin tam videosunu yayımlayırıq! Hәmçinin Kamran Ağabalayev dә VarYox komandasında öz debütünü edir.

Nәdәn danışdıq? İncәsәnәtә maddi yardımın zәifliyindәn, qonşularla aramızdakı fәrqlәrdәn, Skandinav mifologiyasından… Qaçırmayın!