Soyuq qış günlərimizi qızışdırmaq üçün yaydan qalma bir videoya nə deyirsiniz? Avarların qədim musiqi alətlərindən tanburu araşdırmışıq. Musiqi necə fərqli mədəniyyətləri birləşdirir?

Let’s warm up our winter days with a video from summer. We looked for Tanbur – ancient musical instrument used by Avars. How music brings up different cultures together.