Ajax Loading Image

İnsanla təbiətin əlaqəsini sənət necə təsvir etməlidir? Sənətkar əsərlərində necə olmalıdır – konkret yoxsa dolaşdırıcıdı? Rəssam Soltan Soltanlı ilə öz həyata baxışı və yaradıcılığı haqqında ayaqüstü söhbət etmişik.

How art can describe relation between nature and human? How artists should present themselves – directly or indirectly? We talked to Soltan Soltanli about his works and overall his view on life.