Ajax Loading Image

Əkbər Buludların “Nizami qrş Axundov” seriyasından növbəti podkastını təqdim edirik – diskurs anlayışı nədir, premodern Nizaminin yerini niyə modern Axundova güzəştə getməliyik və ümumiyyətlə Axundovun modernliyi nədədir?

Tags: