Tags : Sorğular

Şəhər Uşağı

Sorğu #15 – Atalar övladlarını nə qədər tanıyır?

Atalar övladlarını nə qədər tanıyır? Bu suala fokuslanaraq keçirdiyimiz sorğu və psixoloqların yanaşması sizin üçün də faydalı ola bilər, izləyin. Tam versiya Youtube-da! Layihə "Gender Talks" sosial platformasının təşəbbüsü ilə reallaşdırılır. Növbəti paylaşmalarda psixoloqların ata-övlad münasibətləri ilə bağlı ətraflı müzakirəsini izləyəcəksiniz.Ətraflı bax

Şəhər Uşağı

Sorğu #5 (NOIZ)

Dәniz sahilinә yola düşәn Hәsәn Ağanın növbәti hәdәfi NOIZ çimәrliyinin açılışına gәlәnlәr idi. İnsanlarımız öz cavabları ilә bu dәfә dә tәәccüblәndirdi. Әn bәyәndiyimiz cavabı isә özümüz sonlara saxladıq.Ətraflı bax

Şəhər Uşağı

Sorğu #4 – Məzunlar günü

İllәrin mәzunu Həsən Ağa ötәn ay gedib özünü mәzunlar gününә dә salıb. Onların gәlәcәyә dair planlarına işıq tutub. Bәs siz mәktәbdә nә olmaq istәyirdiniz? İndi nә oldunuz? Arzuladığınız peşədə çalışırsınız?Ətraflı bax