Dünya Ekologiya Borc Günü

2019-cu ildə bəşəriyyət təbii ehtiyatların illik tədarükünü həmişəkindən daha sürətlə tükədir.

 

29 İyul Ekoloji Borc Günü elan olunub. Bu isə o deməkdir ki, planetin bir il ərzində bərpa olunan resursları tükənib və indi bəşəriyyət təbiətdən “borc” alacaq. Bu barədə beynəlxalq təhlil mərkəzi olan Global Footprint Network-un veb səhifəsində bildirilir.

 

Bu il Ümumdünya Ekoloji Borc Günü vaxtından əvvəl gəlib. Müqayisə üçün: keçən il bəşəriyyət illik ehtiyat tədarükünü 1 avqust, 2013-cü ildə – 20 avqust və 2000-ci ildə – oktyabrın əvvəlində tükətmişdi.

 

29 iyul – hesablamalar tarixinin ən erkən tarixidir. Bu o deməkdir ki, bəşəriyyət hazırda təbiətdən planetin ekosistemlərinin bərpasından 1.75 dəfə daha sürətli istifadə edir. Bu isə özünü meşələrin yoxa çıxması, torpağın eroziyası, bioloji müxtəlifliyin itirilməsi şəklində göstərir. Bütün bunlar iqlim dəyişikliyinə və ekstremal hava şəraitinə səbəb olur.

 

Mütəxəssislər vəziyyətin atmosferə daha az karbon qazı ataraq dəyişdirilə biləcəyini qeyd edirlər. Onların hesablamalarına görə, yanacağın yanmasından yaranan karbon qazı tullantılarının 50% azalması Ekoloji borc gününü 93 gün təxirə salmağa imkan verəcəkdir.

 

Tədqiqatçılar 1970-ci illərin əvvəllərindən “ekoloji borc” un tarixini hesablayırlar: əvvəl bu dekabr ayının sonunda idi və 1990-cı ilə qədər oktyabr ayının ortasına keçdi.

In 2019, humanity will exhaust its annual supply of natural resources faster than ever

 

July 29 is the Environmental Debt Day. This means that the planet’s renewable resources are depleted within a year, and that mankind will now “borrow” from nature. It is stated on the website of the Global Footprint Network, an international think tank.

 

This year, the World Environmental Debt Day is ahead of schedule. For comparison: last year, the human race depleted its annual reserve supply on August 1,  in 2013 –  on August 20 and  in 2000 – in early October.

 

July 29 is the earliest date in computing history. This means that mankind is currently using nature 1.75 times faster than planet’s ecosystems renew themselves. This shows itself in the form of deforestation, soil erosion and loss of biodiversity. All of this causes climate change and extreme weather conditions.

 

Experts say situation could be changed by releasing less carbon dioxide into the atmosphere. According to their calculations,   reduction of 5o% of carbon dioxide emissions from fuel combustion will allow postponing the Environmental Debt Day by 93 days.

 

Researchers calculate the history of “environmental debt” since the early 1970s: it was  late December and lasted until mid-October  of 1990.

Bunlar da xoşunuza gələ bilər

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir