Ajax Loading Image

3 gün ərzində Xınalıqda vörkşopa qatılan 12 uşağın fotolarının səsverməsi keçiriləcək. Və fotoları ən çox layk qazanan 5 uşağa Kontakt Home tərəfindən fotoaparat hədiyyə olunacaq.

 

1. Vüsal Qəribov – 14 yaş

 

 

2. Necati Sərkərov – 14 yaş

 

 

3. Sərvanə Aslanova – 14 yaş

 

 

4. Aysel Bağırova – 14 yaş

 

 

5. Fatimə Baycanova – 14 yaş

 

 

6. İzzət Məlikov – 15 yaş

 

 

7. Kəmaləddin Dəmirov – 14 yaş

 

 

8. Nərmin Absəddərova – 15 yaş

 

 

9. Rəvan Nəbiyev – 13 yaş

 

 

10. Sədayə Absəddirova – 13 yaş

 

 

11. Zöhrə Kəlbiyeva – 14 yaş

 

 

12. Yaqub Dəmirov – 14 yaş

 

In 3 days, photos of 12 children participating at Khinalig workshop will be available for voting. And the authors of the 5 most liked photos will be given a photocamera by Kontakt Home!

 

1. Vusal Garibov – 14  y.o

 

2. Nedjati Sarkarov – 14  y.o

 

 

3. Sarvana Aslanova – 14  y.o

 

 

4. Aysel Bagirova – 14  y.o

 

 

5. Fatima Baidjanova – 14  y.o

 

 

6. Izzat Malikov – 15  y.o

 

 

7. Kamaladdin Damirov – 14  y.o

 

 

8. Narmin Absaddarova – 15  y.o

 

 

9. Ravan Nabiyev – 13  y.o

 

 

10. Sadaya Absaddirova – 13  y.o

 

 

11. Zohra Kalbiyeva – 14  y.o

 

 

12. Yagub Damirov – 14  y.o