Ajax Loading Image

Nizami Gəncəvinin əfsanəvi “Yeddi Gözəl” poeması Ninka cards və bir sıra Azərbaycanın istedadlı dizaynerlərini xüsusi foto layihə hazırlamağa ilhamlandırıb. Bu özəl layihə qadınların müxtəlifliyini və mənəvi zənginliyini vurğulayır. “Yeddi gözəl” poemasında yeddi iqlim gözəlinin danışdığı ibratəmiz hekayələrin əsasında bir şəxsiyyətin formalaşması və insanın kamilləşməsi prosesində qadın zəkasının mühümlüyü vurğulanır. 12-ci əsrdə yazılmış alleqoriyalar ilə zəngin bu əsər, sadəcə Sassani imperiyasının dövründəki mistik dünyanı deyil, həm də Nizaminin fəlsəfi baxışlarını bizə tanıdır.

 

İstedadlı gənclər bir araya gələrək güclü ruha sahib, alicənab və kamil qadın obrazlarını təcəssüm etdirən şəkillər yaratmışlar. Onların səylərinin nəticələrini görmək üçün 23 Noyabr tarixində sərgiyə siz də dəvətlisiniz.

 

Fotoqraf: Hadi Misrixanova
Model: Zeynəb Cahan
Art Direction: Nergiz Ibrahimova
7 dizayner: Sida, Nərgiz Şahbazi, Anara Zakirli, Nadit, Jan Atelier, MMMDN, Luxout
İllüstrator: Camile Aliyeva
PR dəstəyi: Darina İbrahimova
Make-up və saç ustaları: Beaumond Studio / İrina Babayeva & Nigar Əlizadə

“Seven beauties” (“Haft Paykar”), an epic poem written by Nizami Ganjavi, has inspired NINKA cards and Azerbaijani designers to create a special photo project that celebrates the diversity of women and expresses their multifaceted nature. A story on inner growth and maturation of a man, taught by each of seven women’s lesson, lies in the center of “Seven beauties” narrative. These lessons guide Bahram V Gur, the main character of the poem, through his spiritual transformation, his path from darkness to illumination. Deeply allegorical poem, created in 12th century by Ganjavi, not only plunges us into fairytale world of medieval Sassanid empire but also reflects the author’s philosophical views and beliefs.

 

Seven designers ( SIDA, Nargiz Shakhbazi, MMMDN, Luxout.Az, Anara Zakirli, Jan Atelier, Nadit), photographers, make-up artist and hairstylist have joined their forces to create a unique visual row, reflecting strong, confident, powerful and noble, also impassioned and inspiring, refined and profound woman.

 

Photographer: Hadi Misrikhanova
Model: Zeyneb Cahan
Art Direction: Nergiz Ibrahimova
7 designers: Sida, Nargiz Shakhbazi, Anara Zakirli, Nadit, Jan Atelier, MMMDN, Luxout
Illustrator: Camile Aliyeva
PR support: Darina Ibrahimova
Make-up and Hair Artists: Beaumond Studio / Irina Babayeva & Nigar Alizadeh

Seygah Ballroom, Four Seasons Hotel

23 Noyabr 16:00

Tags: