Ajax Loading Image

Azərbaycanın aparıcı sənətçisi, kurator, dizayner və incəsənət təbliğatçısı kimi Altay Sadıqzadənin Azərbaycan müasir incəsənət səhnəsinə əsaslı təsiri olub. Öz peşəsinə Sovet Birliyində gənc rəssam kimi başlayaraq, həm Moskvadakı Surikov Dövlət Akademik İncəsənət İnstitutunun rəssamlıq fakültəsində, həm də Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Kollecində təhsil alıb. Azərbaycan Sənətçilər Birliyinin və Bakı İncəsənət Mərkəzinin üzvü olan Sadıqzadə Fransa, ABŞ, Türkiyə, Almaniya, İtaliya, Böyük Britaniya, Avstriya və Rusiyada çoxsaylı qrup sərgilərində iştirak edib, İstanbul və Pekindəki solo sərgiləri ilə yanaşı, həm də ABŞ, Fransa, və Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın dörd bir yanında solo sərgilər keçirib. Onun işləri Azərbaycan, Belçika, Almaniya, Fransa, İran, İsrail, Norveç, Rusiya, İspaniya, İsveçrə, Türkiyə, Birləşmiş Krallıq və ABŞ-da institusional və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. 2007-ci ildə o, Parisin Pompidou Mərkəzindəki Flammarion Kitab Mağazası Mərkəzində öz işlərindən ibarət “Rəsm və Eskiz” adlı monoqrafiyasını təqdim edib. Bakıda o, 2008-2009-cu illərdə hələ başlanğıcı qoyularkən dizayn etdiyi Müasir İncəsənət Muzeyinin (MİM) direktorudur. 2011-ci ildə onun işi Venesiya Bienalında Azərbaycan Milli Pavilyonuna daxil edilmişdir. O, MİM-dəki kurator fəaliyyəti ilə yanaşı, geniş şəkildə işlərini sərgiləməyə davam edir.

 

Fərqli yönlərdə çalışmağına baxmayaraq, Altay xüsusən konseptual və özünəməxsus estetikası ilə qovuşdurduğu rəssamlıq və heykəltəraşlığına görə tanınır. Onun işləri abstrakt və canlıdır, karikatura və qrafik incəsənətdən də təsirlənir və bu təsirlər onun rəsmlərinin əyilmiş və şişirdilmiş subyektləri üzərində hiss olunur. Öz işlərində o, gündəlik həyatın sürreal təsvirlərini yaradır, şkaladan yumorunu vurğulamaq üçün istifadə edir. Onun işləri optimizmlə doludur, heykəlləri və instalyasiyaları isə, izləyiciləri onun daxili dünyasına dəvət edir. Altay çoxsaylı səyahətlərindən ilhamlanır və onun işləri müxtəlif coğrafiyaları, habelə fərqli incəsənət hərəkatlarından olan təsirlənmələrini ehtiva edir, hansı ki, bütün bunlar ona öz yeni vizual dilini formalaşdırmağa kömək edir. Heykəltəraşlıq işlərində o, öz abstrakt fiqurlarını 3 ölçülü etmək üçün metal kimi materiallardan istifadə edir, konseptual işinə dərinlik qatır. 2011-ci ildə Azərbaycan Milli Pavilyonuna etdiyi qatqısı daha sakit rəsmlərin kolleksiyasından ibarət idi. Burada o, sürreal mənzərələrin axtarışına davam edir, amma bu dəfə onları mavi, qara və bozun boğuq və pərişan çalarlarında axtararaq, işlərin yuxuyabənzər tərəfini vurğulayır. Dünyanın dörd bir yerində işlərini sərgiləmiş Sadıqzadənin işlərini seyr etmək üçün Azərbaycanda ən yaxşı yer MİM-dir, burada onun işi Azərbaycanın müasir incəsənət tarixi hekayəsini birləşdirən ip rolunu oynayır.  Onun, həmçinin İçərişəhərdə “Mayak 13” adlı kafesi mövcuddur, burada onun heykəltəraşlıq işləri və dəniz kənarından ilhamlanmış şıltaq rəsmləri yer alır. Kurator olaraq o, Bakı MİM-inin kolleksiyasını formalaşdıraraq 20-ci əsr Azərbaycan incəsənətinin ən önəmli nümunələrini burada nümayiş etdirir, həmçinin kolleksiyaya yeni işlər əlavə edərək onu ən müasir dövrlə ayaqlaşabilən vəziyyətdə saxlayır və Azərbaycan incəsənət icmasının geniş istedadını şöhrətləndirir.

As a leading artist, curator, designer, and art advocate in Azerbaijan, Altay Sadigzade’s influence on the contemporary art scene has been profound. Beginning his career as a young artist in the Soviet Union, he studied at both the Faculty of Painting at the Surikov State Academic Art Institute in Moscow and the Azimzade State College of Art in Baku. A member of the Azerbaijan Union of Artists and Baku Art Centre, he has exhibited widely in group exhibitions in France, USA, Turkey, Germany, Italy, UK, Austria and Russia and he has held numerous solo exhibitions across the world, including multiple events in USA, France and Azerbaijan, in addition to solo exhibitions in Istanbul, London and Beijing. His works is held in institutional and private collections is in Azerbaijan, Belgium, France, Germany, Iran, Israel, Norway, Russia, Spain, Switzerland, Turkey, UK and USA. In 2007, he launched a monograph of his work called Painting and Sketch” at the Librairie Flammarion Centre, Centre Pompidou, Paris. In Baku, he is the director of the Museum of Modern Art (MoMA), which he designed during its inception in 2008-2009. In 2011, his work was included in the Azerbaijan National Pavilion at the Venice Biennale. He continues to exhibit his works widely in addition to his curatorial oversight of the MoMA.

 

While Altay works across various directions, he is primarily known for his paintings and sculptures, a practice which is linked conceptually and through his signature aesthetics. His works are abstract and vibrant, incorporating influences from caricatures and graphic art, which can be seen in the distorted and exaggerated subjects of his paintings. In his works, he creates surrealist representations of everyday life, using scale to emphasize humor. His works is full of optimism and his sculptures and installations draw his viewers into his inner world. Altay is influenced by his extensive travels, and his works features different geographies, as well as influences from various art movements, which he combines to form a new visual language. In his sculptural works he uses materials, such as metal to make his abstract figures three dimensional, adding depth to his conceptual work. For his contribution to the Azerbaijan National Pavilion at The Venice Biennale in 2011, he presented a more subdued collection of paintings, which continued his exploration of surreal landscapes but in muted, wistful shades of blue, black and grey to emphasize the dream-like quality of the works. While he has shown across the world, in Baku, the best place to see his artistic oeuvre is the Baku MoMA, where it acts as a narrative thread accompanying the modern art history of Azerbaijan. He also has a cafe in Old City (Baku) called “Mayak 13”, which includes his sculptural installations and whimsical paintings inspired by the seaside.  Curatorially, he has shaped the collection of the Baku MoMA to showcase the most significant artworks by Azerbaijani artists in the 20th century while continuing to add new works to the collection, bringing it into the contemporary era and celebrating the breadth of talent in the Azerbaijani art community.

Altay Sadıqzadə

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: