Ajax Loading Image

Qunter Kennel – 1961-ci ildə Vestpfaltsda doğulub və böyüyüb, 1980- cı ildən 1989-cu ilədək Münxen və Londonda Yevangelist kilsə musiqisi (A), orqan və ilahiyyət üzrə təhsil almışdır. 1989-cu ildə orqan təhsilini master-klass diplomu ilə bitirmişdir. Onun orqan müəllimləri Franz Lehrndorfer və Nikolas Kinaston olub.

 

Təhsil aldığı müddət ərzində Münxendə və 1992-ci ildən etibarən müxtəlif musiqi üslubların təbliğ edildiyi iki tanınmış konsert kilsəsi olan Berlin-Kreusberqdəki Passion kilsəsi və Müqəddəs Xaç Kilsəsində kilsə müsiqiçisi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bu musiqi üslubları ilə orada toplaya bildiyi təcrübələri stilistik sərhədləri və eksperimental elementləri ilə reallaşdırılan konsert proqramlarına təsir göstərir.

 

Orqan ifaçısı və dirijor kimi o, ölkəsində və xaricdə keçirilən konsertlərdən təcrübələr qazanır.

 

Konsert turları onu bir çox Avropa ölkələri ilə yanaşı ABŞ və Cənubi Afrikaya da aparıb çıxarmışdır. Bundan əlavə, çoxsaylı CD, televiziya və radio səsyazılarında iştirak etmişdir. O, bəstəkar kimi orqan və xor musiqisi sahəsində çıxış edirdi. 1 sentyabr 2002-ci ildə Qunter Kennel Berlin-Brandenburq əyalətində yerləşən qədim Yevangelist Kilsəsinə musiqi direktoru təyin olunmaqla Berlindəki Kayzer Vilhelm Xatirə Kilsəsindən orqan musiqisi ilə bağlı yeni tapşırıq aldı. 2004-cü ildən etibarən Berlin Brandenburq-SileziyaOberlausits Yevangelist Kilsəsində regional kilsə musiqi rəhbəri vəzifəsini icra edir. O, ilahiyyat doktoru olaraq 2011-ci ildən Humboldt Universitetində və Berlindəki İncəsənət Universitetində kilsə musiqisi fənnindən dərs deyir. Onun nəzəriyyəsi musiqi ilə din arasındakı əlaqənin teoloji aspektlərinə dair çoxsaylı nəşrlərin yaranması ilə nəticələndi.

Gunter Kennel  –  born and raised in the West Palatinate in 1961, studied Protestant church music (A), concert organ and theology from 1980 to 1989 in Munich and London. In 1989 he completed his organ studies with the master class diploma. His organ teachers were Franz Lehrndorfer and Nicolas Kynaston.

 

Already during his studies he was a church musician in Munich and from 1992 on the Passion Church and the Church of the Holy Cross in Berlin-Kreuzberg, both well-known concert churches, in which a variety of music styles are located. His experiences, which he was able to collect there with these musical styles, also influence his concert programs, which are constantly interspersed with stylistic boundaries and experimental elements.

 

As a concert organist and conductor, he looks back on a long concert experience at home and abroad. Concert tours have taken him to the USA and South Africa in addition to many European countries. In addition, he has participated in numerous CD, television and radio recordings. As a composer, he performs in the field of organ and choir music.

 

With his appointment as Regional Church Music Director for the area of the former Protestant Church in Berlin-Brandenburg on September 1, 2002, Gunter Kennel has also taken over organ commission from the regional church at the Kaiser Wilhelm Memorial Church in Berlin. Since 2004 he has worked as regional church music director of the Protestant Church Berlin Brandenburg-Silesian Oberlausitz.

 

As a doctor of theology, he teaches at the Humboldt University and the University of the Arts in Berlin, and since 2011 has been Honorary Professor of Sacred Music. His teaching has resulted in numerous publications on theological aspects of the relationship between music and religion.

Tags: