Ajax Loading Image

Gəncədə anadan olmuş və hal-hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən fotojurnalist və sənətçi İlkin Hüseynov fotoqrafiya, film və kitab çapı sahələrində çalışıb. İlkin Avropada təhsil alıb və gənc yaşlarından işinin vizual yetkinliyinə görə tanınıb, Praqada İfa Sənətləri Akademiyasının Film və TV Məktəbini, habelə Madriddəki EFTİ Fotoqrafiya Məktəbini bitirib. Onun beynəlxalq mükafatlar qazanmış ilk mühüm işi “Mühit” (2013), London Photography tərəfindən diqqət görüb və Invisible Photographer Asia, habelə Manuel Rivera-Ortiz institutu tərəfindən mükafatlara layiq görülüb. Avropada olan zaman o, müxtəlif rezidenturalarda iştirak edib və işlərini Avstriya, Azərbaycan, Belçika, Gürcüstan, Yunanıstan, Hindistan, İtaliya, İspaniya, Türkiyə eləcə də Niderlandın Amsterdam şəhərində prestijli Grid Foto festivalında sərgiləyib. Əsasən Azərbaycandakı sosial problemlərə diqqət çəkən İlkinin işləri, həmçinin fotojurnalist kimi Associated Press, CNN International, Global Journalist və Reuters kimi bir çox mətbuat orqanlarnda nəşr olunub. O, 2014-cü ildə hələ də redaktor fəaliyyətini davam etdirdiyi Riot Boos – kiçik tirajlı sənət kitabları çap edən nəşriyyatı yaradıb. Onun Bakının dəyişən landşaftını müşahidə edən “Narahatçılığa görə Üzr İstəyirik” (2017) foto-kitabı özü tərəfindən əsası qoyulmuş Rally in the Streets tərəfindən çap olunub. İlkin regional incəsənət və mədəniyyət vebsaytı olan Çayxananın daimi əməkdaşıdır. O, həmçinin həyat yoldaşı, rejissor Leyli Qafarova ilə birgə ictimai aktivizm, film və incəsənət mərkəzi olan Salaam Cinema-nın qurucularından biridir.

 

 

İlkinin foto işləri dəyişkən sosial dinamikalar və modernləşməyə aid məsələlərin üzərinə fokuslanıb. Sonuncu “Narahatçılığa görə Üzr İstəyirik” (2017) sənət kitabında İlkin Bakıda şəhərin mənzərəsində sürətlə gedən dəyişikliklərdən qaynaqlanan hər addımda qarşılaşdığımız tikinti lövhələrini fotoya alıb. Lövhələrin üzəri şəhərdəki əsas binaların – Qız Qalası, Alov Qüllələri, Hökumət Evi və bu kimi başqa tanınan fasadların solmuş fotoları ilə örtülüdür. Lövhələrin üzərindəki fotolar özləri solmuş, cırılmış və şəhər həyatının çirkabı ilə örtülmüş vəziyyətdədir, bəzən cırıqların altındakı daha köhnə qatlardan digər mənzərələr üzə çıxır ki, bu da şəhərin mənzərəsini durmadan dəyişən davamlı inşaat prosesini məcazi formada ifadə edir. Bu, həmçinin Bakının itirilmiş urbanistik mirasının xarakterinə işarə edir, hansı ki, son 20 ilin sürətli modernləşməsi nəticəsində öz yerini daha çox beynəlxalq mərkəz şəhəri atmosferinə təslim edib. Fotolar Bakının transformasiyasına canlı şahidlik etmiş bir çoxlarının hiss etdiyi emosional gərginliyi də ifadə edir.

Bakıdakı Gazelli Art House-da 2018-ci ilin mayında təşkil olunmuş “1918” sərgisində İlkin qonşu ölkələrlə paylaşılan ekosistemi və Sovet İttifaqının parçalanmasından sonrakı iqtisadi çətinliklərlə üzləşən zonaları təmsil edən Kür və Araz çayları sahilində yaşayan insanların əziyyətini təsvir edən “Ortaq Su” (Shared Water) layihəsini nümayiş etdirib. Onun fotoları unudulmaz təəssüratlar bağışlayır – fotolar iqtisadi böhranın yaratdığı viranlığı təsvir edir, amma onlar həmçinin bu ərazidə bütün çətinliklərə rəğmən yaşamağa və işləməyə davam edən insanların möhkəmliyini göstərir. Sosial dəyişikliklərə fokuslanmış fotoqraf olaraq, İlkin bu məsələləri ləyaqət və ustalıqla nümayiş etdirir.

Born in Ganja, but now based in Baku, photojournalist and artist Ilkin Huseynov has explored his practice through photography, filmmaking, and book publication. Ilkin was educated in Europe, earning praise at a young age for the visual maturity of his work, completing degrees at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Czech Republic, and the EFTI School of Photography in Madrid, Spain. His first major project to win international awards, ‘Muhit’ (2013), was recognized by London Photography and received an award from Invisible Photographer Asia, as well as the Manuel Rivera-Ortiz Foundation and Powerhouse Books. While in Europe, he participated in various residencies and exhibited his work in Austria, Azerbaijan, Belgium, Georgia, Greece, India, Italy, Spain Turkey and at the prestigious Grid Photo Fest in Amsterdam, Holland.  Concerned primarily with social issues in Azerbaijan, he has also been published as a photojournalist in the Associated Press, CNN International, Global Journalist, and Reuters, among others. In 2014, he founded Riot Books, which prints limited-edition artist books, where he remains the editor. His photography book ‘We Apologize for the Inconvenience’ (2017) was published by Rally in the Streets, also founded by Ilkin, and explored the changing landscape of Baku. Ilkin is a frequent contributor to the regional art and culture website ‘Chai-khana’. He is also one of the founders of Salaam Cinema, with his wife filmmaker Leyli Gafarova, which is a center for community activism, film and art in Baku.

 

Ilkin’s photography focuses on changing social dynamics and the frictions inherent in modernization. In his most recent artist book, ‘We Apologize for the Inconvenience’ (2017), Ilkin photographed the construction barricades that are ubiquitous in Baku due to the rapid changes being made to the urban landscape. The barricades are covered with faded photographs of major buildings in the city – Maiden Tower, Flame Towers, the Government House, and other well-known facades. The images on the barricades themselves are faded, peeling, and covered in the grime of city life, sometimes torn to expose another layer of images underneath, a trope which suggests the layers of construction that continue to remake the cityscape. It also refers to the lost heritage of Baku’s urban character, which has undergone intense modernization over the past two decades to position the city as an international hub. The images encapsulate the emotional tension inherent in Baku’s transformation felt by many who have witnessed these changes. In another work shown at the May 2018 Gazelli Art House’s exhibition ‘1918’ in Baku, Ilkin presented his project ‘Shared Water’ (2014), a visual narration of the struggle of the people living on the Kura and Araz rivers, which represent shared ecosystems with neighboring countries and conflict zones which have fallen into hardship following the end of the Soviet Union. His images are haunting – they show the desolation of economic decline, but they also highlight the resilience of the people who continue to live and work in the region despite the difficulties they face. As a photographer focused on social change, throughout his work, he presents these issues with the dignity and complexity that they deserve.

İlkin Hüseynov

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Shared Waters Under Construction
Tags: