Ajax Loading Image

Əslən Qubalı olan oturuşmuş rəssam İmran Məcidov, Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq kollecində oxuduğu vaxtdan bəri Bakıda yaşamışdır. İncəsənətin rəssamlıq, heykəltəraşlıq, xalçaçılıq və fotoqrafiya kimi müxtəlif sahələrində çalışan rəssamın fərqli və mürəkkəb yaradıcılığı, diqqəti əsasən fəlsəfə, elm və ixtiralara yönəldir. Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin üzvü olan İmran Məcidov bütün dünyanı, o cümlədən Bolqarıstan, Rusiya və Ukrayna kimi ölkələri gəzərək öz əl işlərini orada sərgiləyib. Karyerası boyunca əsərləri geniş şəkildə Bakıda nümayiş etdirilən rəssamın 2018-ci ildə Bunker Art Ground-da fərdi sərgisi baş tutub. İmran əsl vizionerdir – son 7 ildə psixiatrik xəstəxanada müalicə almasına baxmayaraq, onun yaradıcılığı həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Hətta həyatının bu dövründə yaratmaq istəyi və marağı onu irəli aparır və rəssamın təcrübəsinın inkişafında bir növ cığır açır. İmran yaşadığı dövlət xəstəxanasında özü üçün studiya yaradıb, orada şəkil çəkib, heykəllər hazırlayaraq, radiostansiya və kinoteatrı özündə birləşdirən xəstəxananın kiçik yaradıcı pasientlər icmasının arasında öz rəssamlıq təcrübəsini davam etdirir.

 

Klinikada onun işi dəstəklənir və rəssama, öz rəssamlıq sərgilərində iştirak etmək üçün müəssisəni tərk etməyə icazə verilir. Müalicə zamanı öz rəssamlıq praktikasını davam etdirmək imkanı olmasına baxmayaraq, müəssisədə keçirdiyi vaxtlar İmrana ağır gəlir. O, təbbi olaraq, özünü yaranan vəziyyət səbəbilə məhdudlaşdırılmış hiss edir, lakin onun hazırki vəziyyəti İmranın həyat və insan fəaliyyəti barədə şəxsi əqidəsini gücləndirib. İmranın yaradıcılığı onun “axtardığınız hər şey, artıq sizin içinizdədir” mənasından ibarət şəxsi fəlsəfəsinə əsaslanır. Bu fəlsəfə – onun zəngin daxili həyatını, ümidlərini və arzularını əks etdirən bir inancdır. Müalicə aldığı dönəm yaratdığı incəsənətin müxtəlif sahələrinin miksindən ibarət əl işləri fantastik mənzərələri, canlıları, binaları və sözləri əhatə edir. Bununla rəssam incəsənət əsərlərinin vasitəsi ilə cəmiyyətin inkişafına töhfə vermək istəyinin bariz nümunəsini ifadə etmək istəyir. Onun bir çox əsərləri, bəşəriyyətin xeyri naminə istifadə etmək istədiyi yeni texnologiyaları, maşınları və elmi ixtiraları araşdırır. Olduqca həssas olan İmran veqandır – ət və canlılardan alınan məhsulları yemir. Yeri gəlmişkən, hazırki durumda İmran özünəməxsus bir mübarizə aparır, çünki onun pasient yoldaşları rəssamın bu xüsusiyyətini qəribə hesab edir.

 

Estetik baxımdan onun rəng palitrası əhvalına bağlıdır – sərgiləri üçün əsərlərini planlaşdırdıqda, insanların diqqətini yaradıcılığına cəlb etmək üçün daha parlaq tonlar istifadə edir. Buna baxmayaraq, onun rəssamlıq praktikasının miqyası, vəziyyətinin ağırlığını və emosional iztirablarını, rəsmin subyekti isə düşdüyü vəziyyətin yumşalması istəyini, həmçinin özünün və ona dəstək verən pasientlərin psixoloji sağlamlığa qovuşması istəyini əks etdirir. Bütün maneələrə baxmayaraq, həm xəstəxanada, həm də onun hüdudları xaricində – dünyanı daha yaxşı etməyə yönəlmiş İmranın incəsənət əsərləri yaratmaqla bağlı iradəsi həqiqətən də ilham mənbəyidir.

Established artist Imran Majidov, originally from Guba district, has lived in Baku since his youth when he attended the Azim Azimzade College of Art. Working across different media including painting, sculpture, carpet weaving and photography, his varied and complex practice focuses on philosophy, science, and invention. He is a member of the Azerbaijan Union of Artists and has traveled and shown his works across the world, including in Bulgaria, Russia, and Ukraine. Throughout his career he has exhibited widely across Baku, and recently held a solo exhibition at Bunker Art Ground in 2018.

 

Imran is a true visionary – his creativity flows into all aspects of his life, despite currently being a patient in a psychological facility for treatment for the past seven years. Even during this period of his life, his passion and drive to create propels him forward and his practice continues to grow. In the government hospital where he resides, he has built a studio where he paints, sculpts, and continues his artistic practice amongst the small creative community of patients at the hospital, which includes a radio station and cinema. His work is supported by the clinic and he is permitted to leave the facility to attend his art exhibitions, returning to the clinic after the events.  While he has the ability to continue his art practice while in treatment, Imran’s time in the facility is very difficult for him. He naturally feels restricted by his circumstances, but his confinement has only strengthened his personal convictions about life and human agency.

 

Imran’s artwork is grounded in his personal philosophy that ‘anything you are looking for is already inside of you,’ a belief that reflects his rich inner life, hopes and aspirations. The mixed media works that he has created during his hospitalization are covered in fantastical landscapes, using combinations of human figures, animals, buildings, and words to portray a visual representation of his desire to contribute to society through his artwork. Many of his works also include studies for new technologies, machines, and scientific inventions which he wishes could be used for the good of humankind. A deeply empathetic person, Imran is vegan and does not eat any animal meat or animal products, which he struggles with in his current situation where his ethics are considered strange by his fellow patients. Aesthetically, his color palette is based on his mood – when planning works for his exhibitions, he uses brighter tones to attract people and draw them into his artwork. However, the breadth of his artistic practice shows the complexity of his situation and emotional suffering, the subject matter representing his desire to alleviate the effects of confinement and psychological treatment in himself and his fellow patients. Despite these obstacles, Imran’s determination to continue to create artworks to make the world a better place – both inside and outside of the hospital – is truly inspiring.

İmran Məcidov

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: