Ajax Loading Image

Bir vaxtlar Baku Jazz Center-ə rəhbərlik etmiş Nuri Əhmədovun qonağı olduq. O, Azərbaycanda caz festivallarının təşkilatçısı olmuş və bu gün dünyaca tanınan bir çox azərbaycanlı gənc caz musiqiçilərinin uğurlu karyerasının səbəbkarı olmuşdur.

We were the guest of Nuri Akhmedov, who once led Baku Jazz Center. He was the organizer of jazz festivals in Azerbaijan and has been the cause of the successful career of many world-renowned Azerbaijani jazz musicians today.