Ajax Loading Image

Ramal Kazım Bakı və Belçikada fəaliyyət göstərən konseptual rəssam və heykəltəraşdır. Əslən Gəncədən olan Ramal Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında incəsənət üzrə təhsil alıb və karyerasının erkən dövründən Yarat Müasir İncəsənət Məkanının diqqətini cəlb edib. Əsasən əl işlərini kətan üzərində yaratmasına baxmayaraq, rəsmlərində istifadə etdiyi mövzuları əks etdirən 3-ölçülü heykəllər də yaradır. Onun işləri bir sıra qrup sərgiləri çərçivəsində Azərbaycanda və Avropada, həmçinin müxtəlif şəxsi kolleksiyalarda nümayiş etdirilib. 2012-ci ildə Ramal Yay Qalereyasında öz əl işlərinin fərdi sərgisini təqdim edir, 2014-2015-ci illərdə isə Milano GAP adlı dünya miqyaslı incəsənət proqramının rezidenti olub. 2017-ci ildə rəssam Antverpen şəhərində yerləşən Kral İncəsənət Akademiyasında təhsilini davam etdirmək üçün Belçikaya gedir və hal-hazırda fəaliyyətini orada davam etdirir.

 

Öz yaradıcılığında Ramal çoxlu sayda hissləri araşdırır. Təsvirlərində insan bədənini böyüdülmüş formada və miqyasda yaratdığı, həmçinin çəkdiyi subyektlərin emosional mənzərəsini vurğuladığı üçün, onun üslubu Eqon Şileni və Frensis Bekonu xatırladır. Rəssam kompozisiyalarını genişmiqyaslı kətanda yaratmaqla təsvir etdiyi fiqurların görünüşünü deformasiya etmək üçün geniş imkan əldə edir. Fiqurların dramatik üz ifadələri onların daxili həyatının əks-sədasını təsvir edir; rəssamın tez-tez kətana həkk etdiyi kövrək və gücsüz lüt bədənlər emosional dayanıqsızlığın təcəssümü kimi çıxış edir. Bu yaxınlarda Ramal yeni subyektlərlə – çiçəklərlə, xalçalarla və tərəvəzlərlə təcrübə aparmağa başlayaraq öz üslubunda natürmortlar yaradır. Al-əlvan rənglərlə zənginləşdirilmiş çiçəklər onun əl işlərini bəzəyərək rəssamın fiqurativ yaradıcılığında həmin ümumi emosional sentimentləri təcəssüm edir. Xalça rəsmlərində vizual manipulyasiya sayəsində ənənəvi Azərbaycan xalçasının miqyası və ölçüsü ilə oynamaqla Ramal öz texniki bacarıqlarını sərgiləyir. Rəsmlərindəki subyektlərin iztirablı və ehtiraslı görünməsinə baxmayaraq, rəssamın niyyəti işində həyatın mürəkkəb reallıqlarına qarşı durmaq və onların hardan gəldiyini anlamağa başlamaqdır. Bununla belə, onun bütün işləri melanxolik deyil – rəssam öz fiqurlarını, onların bədənlərinin və ifadələrinin müxtəlif situasiya və yerlərdən asılı olaraq kontekstləşdirməklə, həmçinin mürəkkəb həyat barəsində şərhlərlə, yumor əks etdirmək üçün istifadə edir.

 

 

Belçikaya köçməsi ilə Ramalın təcrübəsi yetkinləşməyə davam edir; mühitin dəyişməsi onun insan emosiyalarını araşdırmasına yeni perspektivlər əlavə edib. Məşhur flamand rəssam Piter Pol Rubensin vətəni olan Antverpen şəhəri Ramal Kazımın, xaricdə keçirdiyi vaxt ərzində inkişaf edən fiqurativ yaradıcılığını ilhamlandırıb. Bu yeni təsirlərə baxmayaraq rəssam hələ də Azərbaycan rəngləri və naxışları ilə təcrübə edir. Bunu Ramalın, ənənəvi incəsənətin simmetriyasını deformasiya edən Azərbaycan xalçaları ilə qrafik manipulyasiya edən, inamlı yeni seriyasında görmək olar. 2018-ci ilin dekabr ayında Ramal Kazım Antverpenin Martin Van Blerk qalereyasında yeni əl işlərinin fərdi sərgisini təşkil edəcək. Burada Ramal inkişaf edən rəssam təcrübəsini vətəninin simvolikası və nümunələri ilə birləşdirəcək.

Ramal Kazim is a conceptual painter and sculptor based in Baku and Belgium. Originally from Ganja, he studied fine art at the Azerbaijani State Academy of Arts and was noticed by Yarat Contemporary Art Space very early in his career. While his practice is primarily on canvas, he has also created sculpture that is a three-dimensional representation of the same themes that he uses in his paintings. He has participated in a number of group exhibitions in Azerbaijan and Europe and his work is held in various private collections. He presented a solo exhibition of his works at Yay Gallery in Baku in 2012 and in 2014/2015 he participated in the Milano GAP global art program residency. In 2017 he moved to Belgium for graduate studies at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerpen, where he continues his practice today.

 

Ramal explores myriad layers of emotion in his work. His style is reminiscent of Egon Schiele and Francis Bacon for his use of exaggeration of shape and scale in his portrayals of the human body, in turn echoing the emotional landscape of his subjects. His compositions are produced on large-scale canvases, giving him a vast field to warp the physicality of the figures that he portrays in his work. Their expressions are dramatic, portraying the visible manifestation of their inner life; his figurative work often includes exposed bodies, fragile and wrought in their physicality, a reflection of emotional vulnerability. Recently, he has begun to experiment with new subjects – flowers, carpets, and vegetal themes – creating still-life portraits in his signature style. Saturated in vibrant colors, the flowers stretch across his canvases, expressing the same universal emotional sentiments in his figurative work. In his carpet paintings, his technical skill is on display as he plays with the scale and dimension of the traditional Azerbaijani carpet through visual manipulation. While the subjects of his paintings appear tortured and passionate, Ramal’s intention is to confront the uncomfortable realities of life in his work and begin to understand where they come from. However, not all of his work is melancholic – he also uses his figures to convey humor through contextualizing the bodies and their expressions in different situations and places, commentaries on life in all of its complexity.

 

With his recent move to Belgium, Ramal’s practice continues to mature; the change of scenery has injected a fresh perspective into his artistic investigation into human emotion. As the home of the famous Flemish painter Peter Paul Rubens, the city of Antwerpen has inspired Ramal’s figurative artwork, which has developed over the course of his time abroad. Despite these influences, he is still experimenting with the colors and patterns of Azerbaijan, as shown in his compelling new series of graphic manipulations of Azerbaijani carpets which distort and refract the symmetry of the traditional artform. In December 2018 he will hold a solo exhibition of his new artwork at the Martin Van Blerk Gallery in Antwerpen, blending his evolving artistic practice with the imagery and symbolism of his home.

Ramal Kazım

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regional müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: