Ajax Loading Image

Məşhur Azərbaycanlı rəssam Vüqar Muradov Bakıda doğulub və möhtəşəm kommersiya və rəssamlıq karyerasına başlamazdan əvvəl Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Məktəbində təhsil alıb. Gənc rəssam olarkən Vüqar Qobustan Dövlət tarixi-bədii qoruğunda işə düzəlir və bundan sonra əl işlərini sərgiləməyə başlayır. 1990-cı illərdə o, “Vətən səsi” və “Millət” qəzetlərində, jurnallarda rəssam işləyib, həmçinin “Azərxalça” elmi-istehsalat birliyinin baş rəssamı qismində xalça dizaynı ilə məşğul olub. Azərbaycanın tarixi, ictimai və mədəni arenasında tutduğu bu erkən mövqelər onun yaradıcılığını istiqamətləndirir; Azərbaycan rəssamlar birliyinə daxil olduqdan dərhal sonra rəssamın karyerası beynəlxalq təsdiq və məşhurluq qazanmışdır.

 

1998-ci ildə Vüqar ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda yerləşən Dünya Bankının mənzil qərargahında keçirilimiş Azərbaycanın müasir rəssamlarının inkişaf qüsuru olan insanların portretlərini nümayiş etdirməyə seçilir. Yeri gəlmişkən bu rəssamın ilk mühüm beynəlxalq layihəsi olur. Bundan sonra Vüqar Muradov dünyanın bir çox yerində əsərlərini sərgiləyib, həmçinin müxtəlif incəsənət yarmarkalarında və beynəlxalq layihələrdə iştirak edib. Vüqarın əl işləri Azərbaycan, Moldova, Almaniya, Danimarka, İsveçrə, ABŞ, Lüksemburq, Rusiya, Fransa, Türkiyə, Bolqarıstan və Ukrayna kimi ölkələrdə sərgilənib. Bundan əlavə onun əsərləri Quqenhaym Muzeyi, Nyü-York Müasir İncəsənət Muzeyi (MOMA), Argentinanın Qevara Films şirkəti, Vaşinqtondakı Mərkəzi və Şərqi Avropa İncəsənət Fondu, Yaponiyadakı Sasakava Sülh Fondu, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi, Niderlanddakı Lambri Beynəlxalq şirkət kimi bir çox nüfuzlu beynəxalq institutlarda sərgilənib. 2017-ci ildə o, Şimali Amerikanın ən iri beynəlxalq müasir incəsənət sərgisi olan Art Basel Miami (ABŞ) tədbirinə əl işlərini təqdim edən yeganə azərbaycanlı rəssam olur. Həmçinin 2017-ci ildə Vüqar Muradov UNESCO-nun Beynəlxalq rəssamlar federasiyasına üzv seçilir.

 

Vüqarın yaradıcı prosesini Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı olan konkret estetikanı və ya mövzunu araşdıran incəsənət əsərləri seriyasının yaradılması ilə xarakterizə etmək olar. Perspektiv, dərinlik, rəng, kölgə və işıqla manipulyasiya edərək rəssam müasir rəssamlıq təcrübəsinin və vizual təqdimatın dərinliklərinə qərq olur. Fərqli məkanlarda, o cümlədən Sankt-Peterburqdakı Erarta muzeyində və 2017-ci ildə Bakının Müasir İncəsənət Muzeyində sərgilənən “Bənzəmə” seriyasında Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin xalçalarının üzərindəki naxışlarından ilhamlanaraq, görüntü və kompozisiya ilə manipulyasiya etməklə şablon və sərt formalardan əl işləri yaradır. Rəng, forma və rəsm arasındakı əlaqəni vurğulayan yastı perspektivə boyanmış ənənəvi xalça rəsmlərinin özləri elə skulptur obyektləridir. Bu seriyadakı rəsmlərdə insanlar, həmçinin bədənində xalçanın bütün kainatını ehtiva edən at, balıq, qoyun kimi canlılar təsvir olunub. Bu əsərlər parlaq rəngləri və ənənəvi obrazların istifadə olunması ilə valeh edir. Öz gözəlliyi və cəlbediciliyi baxımından universaldırlar. 2019-cu ildə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə keçirilən Vüqarın “Rəng kölgəyə qarşı” fərdi sərgisində rəssam həmişə olduğu kimi estetika və təsvirlə manipulyasiya edir. Bu seriyada sərgilənən işlər hünərli və parlaqdır, kətanları bürüyən işıq və kölgə təəsüratı yaratmaq üçün mücərrəd üslubda çəkilmiş mənzərə, natürmort və portretlərdən ibarətdir.

 

Onun rəsmlərindəki rənglər yalnız obyektlərinin daxili emosional keyfiyyətlərinin təsvir olunmasına yox, həmçinin Vüqarın rəsmin mövzusuna münasibətinin əks etdirilməsinə xidmət edir. Rənglər onun öz incəsənət əsərləri ilə bağlı niyyətini aşkara çıxarır. Rəsmlərinin üzərindəki ifadəli fırça yaxıqlara baxdıqda, rəssamın bu kətanın üzərində necə işləməsini sezmək olur. Onun əsərləri nikbin və oynaqdır, amma bununla belə daha görkəmli və medidativ anları əks etdirir. Hal-hazırda, ən məşhur azərbaycanlı rəssamlardan biri kimi Vüqarın təcrübəsi onun insani emosiyalarının gözəlliyini işıqlandırmaq üçün, rənglərdən istifadə edərək aramsız şəkildə vizual dilləri araşdırması sayəsində inkişaf edir.

Renowned Azerbaijani artist Vugar Muradov was born in Baku, Azerbaijan and studied at the Azerbaijan State Art School named after A. Azimzade before embarking on his impressive commercial and artistic career. As a young artist, Vugar was chosen to be an artist at the Gobustan State History and Art Administration, after which he began exhibiting his artwork. Commercially, in the 1990s Vugar was an artist at the Veten Sesi and Millet newspapers as well as other journals, and he was the head artist at the Azerkalcha Scientific Production Association working with carpet designs. These early positions in Azerbaijan’s historical, social and cultural arena clearly informed his artwork; after joining the Azerbaijan Union of Artists in 1997, his artist career immediately gained him international recognition and notoriety. In 1998, he was chosen to show portraits of people with developmental disabilities at the  Contemporary Artists of Azerbaijan exhibition at the World Bank Headquarters in Washington, DC, USA, which was his first major international project. He has since exhibited his work across the world and participated in various art fairs and international projects. Vugar’s work has been shown in Azerbaijan, Moldova, Germany, Denmark, Switzerland, USA, Luxembourg, Russia, France, Turkey, Bulgaria and Ukraine. His work is also held by prestigious international institutions such as the Guggenheim Museum and the Museum of Modern Art (MOMA) in New York, USA, the Argentinean company Guevara Films, the Central and Eastern European Art Foundation in Washington, DC, USA, the Sasakawa Peace Foundation in Japan, the Ministry of Defense in Turkey, the Lambri International company in the Netherlands, among other private collections across the world. In 2017, he was the only Azerbaijani artist who showed work at the Art Basel Miami (USA), which is the largest exhibition of international contemporary art in North America. Also in 2017, he was recognized as a member of the International Federation of Artists of UNESCO.

 

Vugar’s creative process is characterized by his creation of series of artworks that explore a specific aesthetic or theme related to Azerbaijani culture. Playing with perspective, depth, color, shadow and light, his paintings delve into the layers of contemporary art practice and visual representation. In his ‘Resemblance’ series, exhibited in various places including Erarta Museum in St. Petersburg, Russia, as well as at the Baku MOMA in 2017, he created works based on iconic Azerbaijani carpets from different regions, painting his impressions of their decoration using pattern and solid shapes to play with perspective and composition. Painted in a flat perspective that highlights the relationship between color, form and pattern, the traditional carpet designs are sculptural objects themselves. Paintings in the series show humans and animals such as a horse, fish, or sheep containing the universe of the carpet within their body. Striking in their vibrant colors and use of traditional imagery, the artworks are universal in their beauty and appeal. In Vugar’s 2019 solo exhibition ‘Color vs Shadow’ in Kiev, Ukraine, he again played with aesthetics and representation. The works shown in this series are bold and vibrant, depicting a series of landscapes, still-life’s and portraits using an abstracted style to create impressions of light and shadow washing over the canvases. The colors in his paintings serve not only to represent the inner emotive qualities of the subjects but also Vugar’s own relationship to the topic of the painting – the color reveals his own intention towards his artwork. Looking at the surface of the paintings, with their expressive brush strokes, his hand as an artist is revealed in the physicality in which he applies the paint onto the canvas. The works are optimistic and playful while also capturing more contemplative and meditative moments. As one of the most famous Azerbaijani artists today, Vugar’s practice continues to evolve through his ongoing exploration of visual languages using color to illuminate the beauty of human emotion.

Vüqar Muradov

© Photo: Caspia Contemporary Gallery

Müəllif

Lesli Qrey Dubayda məskunlaşmış kurator olmaqla yanaşı, Körfəz ölkələri və Xəzər regionunun müasir incəsənətini araşdırır. O ArtAsiaPacific incəsənət jurnalı üçün Mərkəzi və Qərbi Asiya regionlarından yazır. O Bakı incəsənət səhnəsini sevir və tez-tez ziyarət edir.

Lesley Gray is a Dubai-based curator and researcher focusing on contemporary art in the GCC and Caspian Sea regions. She is also a freelance writer covering Central and West Asia for the art journal ArtAsiaPacific. She loves the Baku art scene and visits often.

Tags: