Ajax Loading Image

Meet Ruslan Huseynov who collects various national textiles from Azerbaijan and his F.R. Collection featured in “Kelaghayi: Past, Present, Future” exhibition

“Kəlağayı: Keçmiş, İndi, Gələcək” sərgisində Azərbaycanın bütün nöqtələrindən yığdığı milli tikiş nümunələrini sərgiləyən Ruslan Hüseynov və onun F.R. Collection kolleksiyası ilə tanış olun!

Sərgi 31 Mart tarixinəcən davam edəcək!

Söhbət elədi: Ruslan Hüseynov
Kurator: Əsli Səmədova