Tags : Hekayələr

OturOxu

50 manat

El arasında həmişə maraqlı söhbətlər dolaşır. Və hər kəs də bu hadisənin məhz öz rayonunda baş verdiyini deyir. Onlardan birini müəllif hekayə formasına salıb. Ətraflı bax

OturOxu

İdmançı olmaq arzusu

Arzunuz kim olmaqdır? Ya əvvəllər kim olmaq istəmisiz? Əslində bu elə vacib deyil bu kontekstdə. Çün' bu gün OturOxu günüdür və elə hekayənin mövzusu da arzudur. Nuş!Ətraflı bax

OturOxu

Qadınlar erası

Deyilənə görə, belə labaratoriyalarda süni yolla sperma hazırlanması üzərində iş aparılırmış, bu da öz növbəsində gələcəkdə tam olaraq kişi cinsindən imtinaya gətirib çıxaracaq və kişilərin nəsli kəsiləcəkdir. İnsan təkcins bioloji varlığa dönəcəkdir. Belə... (davamın otur oxu)Ətraflı bax

OturOxu

Nəhəng siçan

Baş verənlər həmişə reallıqla bağlı olmur. Sürreal xəyalların həndəvərində dolaşan yalquzaq həqiqət ilahəsi, bu dəfə ədalət keşikçisi olan siçanla qarşılaşır. Özü də bütün bunlar Paris kafelərindən birində baş verir; müəllif şəxsən şahidi olub. Ətraflı hekayədə!Ətraflı bax

OturOxu

Herakl Şalvarzadə, yaramaz qız və siyasi partiya

Salyut atıldı. Musiqi sədaları yayılmağa başladı. Haradansa şən klounlar peyda oldular. Bir avtobus çocuk gəldi, hərəsinin əlində bir bayraq, ətrafda qaçışmağa başladılar. Dəvə üstündə üç yəhudi tindən buruldu, daha sonra onlara Hindistandan gəlmiş dörd atəşpərəst yaxınlaşdı. Yığışan hər kəs yeni dühanın – “dahilik üzrə dünya printerinin”* doğulduğunu söyləyirdi, o, hər kəsi xilas etməli idi.Ətraflı bax

OturOxu

Gənc xiyarlar

Sosial rifah zəiflədikcə cəmiyyət yaşıl rəngli tərəvəz məhsulu üçün ideal məskənə çevrilir – xiyarlar peyda olmağa başlayır. Yəni normalda onlar var, sadəcə disbalans və ağır həyat xiyarlaşmanı tezləşdirir.Ətraflı bax

OturOxu

Azad şüur

"Düşünürəm, deməli varam" deyirdi Rene Dekart. Niyə belə dediyini bilmirik, bildiyimiz odur ki, oturub oxumaq vaxtıdır.Ətraflı bax

OturOxu

Bayram

Cəmi oxucularımızın bayramı mübarək olsun. Cəmi islam qardaşların… boy, gör mən nə deyirəm, istəyirdim deyəm cəmi xristiyan qardaşların – amma bunu deyəndə bir cürə nəzərə gəlir ki, mən çox-çox mömin, dindar, kəlisabaz, məscidbaz bir adamam. Bu da indiki əsr də yaxşı düşməyir. Çünki duanın bərəkətindən ibadət və ziyarət dəxi də artıq hörmət və şöhrət qazanıb.Ətraflı bax

OturOxu

Müəllimlər

Eşidirəm ki, Bakıda müsəlman müəllimləri rus bayramlarına hörmət qoyub bir neçə gün fəhlələrə dərs deməyiblər. Söz yox, hamı gərək azad olsun və nə vaxt istəyir bayram saxlasın, nə vaxt istəmir saxlamasın. Amma bu qədər var ki,heç bir kəsin azadlığından gərək özgəsinə zərər toxunmasın.Ətraflı bax