Tags : Kurator

Rəsm və Fotoqrafiya

Əsli Səmədova

Lesliu Qrey Şəkilçəkən rubrikasında "Kuratorlar" yazı silsiləmizin növbəti simasından - Əsli Səmədovadan danışır. Onu artıq kuratorluq etdiyi "Gerikonun gəmisindən qaçış" kimi və Goethe Zentrumun digər tədbirlərindən tanıyırsınız.Ətraflı bax

Şəkilçəkən

Suad Qarayeva-Maleki

VarYoxda uzun bir müddətdir ki, müasir incəsənətlə məşğul olanlardan bəhs edirdik. Lesley Grayin növbəti mövzusu kuratorlardır - bu yazı seriyasına da Suad Qarayeva-Malekidən başlamağa qərar verib. Ətraflı bax