ADO-nun açılış mövsümünün anonsunu vermişdik. Boz bir mühitdә olan Azәrbaycan teatrının dirçәlmәsi üçün ADO nә edib? Elmin Bәdәlov vә Elsa Furtado ilә olan söhbәtimizә mütlәq baxın. Gәrәk orada olaydınız!

Tags: