Ajax Loading Image

Sizə “Şad Xəbər”imiz var! Özümüz kimi dəli-dolu adamları kəşf etməyi hədəfləmişdik. Yəqin ki, provokativ adımızdan da hiss etmişdiniz ki, qeyri-ənənəvi yaradıcılığa da yer veririk. “GayBat Films”i tapdıq. Tamamilə müstəqil studiyada animasiya hazırlayan GayBat hələ ki, əsl kimliyini bizə açıqlamayıb. “Şad Xəbər”i izləyin, bir az dərin sulara enin.

Tags: