Tags :Tapıntılar

ASTV

Hoqqa Kart Oyunu

Hoqqa çıxaranda da gərək belə çıxarasan. Gənclərin kağız kartlarla oynadıqları və özlərinin, belə deyək icad etdikləri oyun #şəhəruşağı rubrikasında. Oynayan var?Ətraflı bax

ASTV

“Monk” fanzin

Hazırda bloqlar vasitəsilə istədiyimiz vaxt yaza, oxucular istədikləri vaxt oxuya, bir sözlə asan yolla fikirlərimizi çatdıra bilirik. Əvvəl necə idi? Elə mütləq gərəƏtraflı bax

ASTV

Nicat Məmmədov

Onun işləri çox maraqlı və özünəməxsusdur. Əslində hisslərin animasiya və sözlərlə ifadəsidir. Sanki müəllif iç dünyasının vizual təsvirinə çalışır, səƏtraflı bax

ASTV

Xınalığın Aynurəsi

VarYox komandası Xınalığı ziyarətə getmişdi. Orada kəndin uşaqları ilə maraqlı qraffiti, rəsm və musiqi dərslərindən əlavə Aynurə Qəribova ilə də maraqlı söhbət etdik. Ətraflı bax