Ajax Loading Image

Onun işləri çox maraqlı və özünəməxsusdur. Əslində hisslərin animasiya və sözlərlə ifadəsidir. Sanki müəllif iç dünyasının vizual təsvirinə çalışır, səsləndirdiyi proza isə təsir qüvvəsini artırır. Əgər incəsənətin əsas vəzifəsi təəssürat yaratmaqdan və onu ötürməkdən ibarətdirsə, onda bu videoqrafik nümunələri məqsədə tam olaraq çatmış hesab etmək olar. Fikrimcə bu cür işlər Azərbaycanda animasiyanın inkişafına böyük təkan ola bilər.

Uran

Tags: