Ahmedowsky Trio

Ahmedowsky Trio şәhәrin әn dinamik gәnclәrindәn Babәk Ahmedowsky, Xudayat Әhmәd vә Mәhәmmәd Lәtifli tәrәfindәn qurulub. Bu aralar onlar May-İyun aylarında yayımlayacaqları 11 mahnılıq yeni albomları üçün sәsyazma studiyasından çıxmırlar. ASTV komandası olaraq onları tapdıq vә çәkdik. Şәhәrimizin az bilinәn mәhәllәsindә acid jazz sәdalarını dinlәyin.

Bunlar da xoşunuza gələ bilər