Ajax Loading Image

Ahmedowsky Trio şәhәrin әn dinamik gәnclәrindәn Babәk Ahmedowsky, Xudayat Әhmәd vә Mәhәmmәd Lәtifli tәrәfindәn qurulub. Bu aralar onlar May-İyun aylarında yayımlayacaqları 11 mahnılıq yeni albomları üçün sәsyazma studiyasından çıxmırlar. ASTV komandası olaraq onları tapdıq vә çәkdik. Şәhәrimizin az bilinәn mәhәllәsindә acid jazz sәdalarını dinlәyin.

Tags: